Aktualności | Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jest projekt programu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jest projekt programu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jest projekt programu

Opublikowane: 30.05.2022 / Sekcja: Miasto 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Potrwają do 9 września 2022 r.

Program ten jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miasto zachęca do zgłaszania propozycji zapisów lub uwag do zaproponowanego projektu. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że w Programie Współpracy muszą pojawić się obowiązkowe elementy, wynikające z art. 5a ust. 4 wymienionej wcześniej ustawy.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje są skierowane przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział w nich mogą jednak wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.  

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Opinie i sugestie dotyczące Programu Współpracy można wyrazić poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu dostępnym na platformie partycypacyjnej decydujMY razem! decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Uwagi można zgłosić do wybranych lub wszystkich rozdziałów dokumentu.

Ponadto z projektowaną treścią Programu Współpracy można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej gods.gliwice.pl (w zakładce Miasto dla NGO) i w lokalach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

Dlaczego to jest ważne?

Konsultacje umożliwiają wypracowanie optymalnych zapisów Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi. Przypominamy, że program jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współdziałania pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami społecznymi.