Wspinajmy się!

Dodano: 05.05.2011 / Sekcja:

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży (SAWRM) oraz szkoły wspinania „Żyj-aktywnie.pl” i „ABC Wspinania” zapraszają uczniów wraz z opiekunami do udziału w zawodach we wspinaczce sportowej. Odbędą się one 25 maja na sztucznej ściance wspinaczkowej w gliwickiej Fabryce Mocy (ul. J. Śliwki 86). Początek zmagań – godz. 10.30.


Przewidziano rywalizację w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące). Uczestnicy będą wspinać się w konkurencji „na trudność”, w formule „flash” z górną asekuracją (zgodnie z przepisami Polskiego Związku Alpinizmu). Finały zaplanowano z asekuracją dolną. Zgłoszenia drużyn (maksymalnie 4-osobowych) będą przyjmowane do 20 maja, drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@halogen.org.pl. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie stroju sportowego, w tym obuwia wspinaczkowego!
Przewidywane zakończenie zawodów połączone z wręczeniem nagród i medali dla poszczególnych uczestników oraz pucharów dla szkół – godz. 15.30. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.halogen.org.pl lub uzyskać pod numerami telefonów 32/775-18-37, 0784-993-217. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking