Witaj szkoło!

Dodano: 03.09.2019 / Sekcja: / pdf
inauguracja roku szkolnego. Przemawia Zygmunt Frankiewicz Fot. D.Nita-Garbiec

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. 2 września mury placówek prowadzonych przez Miasto Gliwice przekroczyło ponad 25 tys. uczniów i przedszkolaków. Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego w II LO im. Walerego Wróblewskiego prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wręczył powołania 12 dyrektorom – tym, którzy wraz z końcem sierpnia zakończyli 5-letnie kadencje dyrektorskie oraz tym, którzy debiutują na tych stanowiskach.

Po wakacjach wielu uczniów z pewnością zauważyło spore zmiany w swoich szkołach. Podczas gdy wypoczywali, w 40 miejskich placówkach oświatowych trwały intensywne prace modernizacyjne i remonty. Ich łączny koszt to ponad 15 mln zł, zostały sfinansowane z miejskiego budżetu. Dodatkowo, ponad 330 tys. zł miasto przeznaczyło na doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu komputerowego i mebli.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020 miała miejsce w II LO im. Walerego Wróblewskiego, Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu, służb mundurowych i duchowieństwa, dyrektorzy szkół oraz uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości przez Roberta Strzelca, dyrektora II LO nowy rok szkolny zainaugurował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

To, że w Gliwicach nie ma napięć związanych ze skumulowanymi rocznikami, to zasługa dyrektorów i dobrej współpracy z delegaturą Kuratorium Oświaty. To też praca pionu edukacji w naszym samorządzie i dobra atmosfera współpracy.  Życzę Państwu, aby ten rok był udany, by problemy z którymi boryka się szkolnictwo za jakiś czas były tylko niezbyt dobrym wspomnieniem. Życzę też, by Państwo mogli rozwijać swoje pasje i mieli satysfakcję z wykonywanej pracy – mówił podczas inauguracji prezydent Gliwic Zygmunt Frankiwicz.

Do nauczycieli i uczniów słowa zachęty do nauki i wytężonej pracy skierowali też m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak, Jacek Tarkota, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach i ks. Tadeusz Hryhorowicz z Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie II LO.

Fot. D.Nita-Garbiec

 

Podczas uroczystości powołania otrzymali dyrektorzy, którzy wraz z końcem sierpnia zakończyli 5-letnie kadencje dyrektorskie oraz ci, którzy debiutują na tych stanowiskach.

Fot. D.Nita-Garbiec

Piotr Badocha odebrał powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Agata Cira rozpoczęła kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Szkoły  Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6. Małgorzata Hutnikiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Grzegorz Klyszcz został nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, a Sebastian Michałuszek nowym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury. Agnieszka Kołacz odebrała powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 na kolejne 5 lat. Również Joanna Łomnicka-Łakomy została powołana na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41, Bogusław Pietrzak otrzymał nominację na kolejną kadencję dyrektorską Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, a Krystian Szatka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Dorota Tarczyńska rozpoczęła kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, Beata Włodarczyk na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4, a Agnieszka Wilczyńska na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Fot. D.Nita-Garbiec

Prezydent Zygmunt Frankiewicz podziękował za współpracę odchodzącemu na emeryturę Piotrowi Pielce, który zakończył pracę na stanowisku dyrektora MDK w Gliwicach.

 

Fot. D.Nita-Garbiec

Prezydent podziękował też za działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie i współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Dyplomy odebrali: Bogna Dobrakowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, prof. Tomasz Trawiński, prorektor Politechniki Śląskiej ds. Studenckich i Kształcenia oraz Patrycja Duczmal, dyrektor CH FORUM Gliwice.

Gliwiccy uczniowie w czołówce

Nowo powołanym dyrektorom gratulujemy, a uczniom życzymy owocnego rozwijania swoich naukowych zainteresowań i pasji oraz doskonałych wyników w nauce. Zewnętrzne egzaminy potwierdzają wysoki poziom gliwickich szkół. Absolwenci naszych gimnazjów, a w tym roku również szkół podstawowych, uzyskali w nich wyniki znacząco wyższe niż średnia wojewódzka czy krajowa.

Wśród 36 powiatów województwa śląskiego tylko jeden uzyskał z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz z języka angielskiego lepsze wyniki niż Gliwice. Noty części humanistycznej uplasowały nasze miasto na 4 pozycji w województwie. Bardzo dobrze, również powyżej wojewódzkiej i krajowej średniej, napisali swój pierwszy egzamin także gliwiccy ósmoklasiści.

Bardzo dobre wyniki absolwentów gliwickich szkół podstawowych z matematyki i języków obcych oraz świetne noty gimnazjalistów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego dobrze rokują na dalszym etapie kształcenia. Było to zauważalne już w procesie rekrutacji –  średnie do poszczególnych szkół były najlepsze w okresie ostatnich lat. To również dobry prognostyk dla Politechniki Śląskiej, gdyż gliwiczanie najczęściej wybierają studia na tej uczelni - mówi Florian Brom, dyrektor V LO im. Andrzeja Struga. (mf)

 

 

 

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking