WAŻNE INFORMACJE! Zachowujmy się odpowiedzialnie

Uaktualniono: 13.03.2020 / Sekcja: / pdf
baner: koronowirus na Śląsku

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami rządu oraz służb sanitarnych apeluję o zachowanie bezwzględnej ostrożności w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na podstawowe zasady higieny, mycie rąk, unikanie dużych skupisk ludzkich, zachowanie odpowiedniego dystansu we wszystkich punktach obsługi klientów. 

Proszę o otoczenie opieką osoby starsze oraz wszystkich o obniżonej odporności. W szczególności o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

Mój apel kieruję także do rodziców oraz dzieci i młodzieży. Zawieszenie działalności szkół nie powinno być traktowane jako okres dodatkowego czasu wolnego, przeznaczanego na spotkania towarzyskie, zakupy i zajęcia w klubach fitness.

Wprowadzone w ostatnich dniach zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez placówki oświatowe, zawieszenie oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej są zapewne sporą niedogodnością, jednak naszym nadrzędnym obowiązkiem jest odpowiedzialne zachowanie i ograniczanie ryzyka.

Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

O wszelkich działaniach miasta oraz podejmowanych decyzjach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.gliwice.eu. Pamiętajmy o tym, że największe znaczenie mają aktualnie szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Adam Neumann, prezydent Gliwic

W związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu wielu miejskich placówek i instytucji.

URZĄD MIEJSKI 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r.,  wprowadzony zostanie zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. 

Więcej informacji TUTAJ.

 

OŚWIATA:

Do 25 marca przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe, edukacyjne, sportowe i integracyjne. Zamknięty jest także Żłobek Miejski, a właścicielom placówek prywatnych zalecono zawieszenie działalności.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zawiesiła planową działalność, będzie jednak udzielać wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców poprzez:

W razie zgłoszenia sytuacji kryzysowej dziecka psycholodzy i pedagodzy będą realizowali przyjęcia indywidualne.

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury oraz Państwowej Szkoły Muzycznej również została zawieszona.

 

KULTURA:

Miejska Biblioteka Publiczna (wszystkie filie) do 25 marca jest nieczynna. Wszystkie zaplanowane wydarzenia z udziałem publiczności zostały odwołane. Termin zwrotu aktualnie wypożyczonych zbiorów zostanie przedłużony do 14 kwietnia. Kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane. Zwrotu zbiorów można dokonywać do wrzutni usytuowanej za zewnątrz budynku Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17. Online można zgłaszać się po kody aktywacyjne do książek elektronicznych z bazy LEGIMI – e mail: bc@biblioteka.gliwice.pl z bazy IBUK – poprzez stronę internetową biblioteki:  https://biblioteka.gliwice.pl/zbiory/ibuk/#zglossiepologindoibuka

Spektakle i wydarzenia zaplanowane w Teatrze Miejskim w Gliwicach i kinie Amok 12–25 marca zostały odwołane. W przypadku biletów zakupionych on-line na spektakle i wydarzenia zaplanowane w dniach 12–25 marca zwrot środków na konto nastąpi automatycznie, do 30 dni roboczych. W przypadku biletów zakupionych w kasach na w/w spektakle zwrot możliwy jest wyłącznie w kasach za okazaniem biletu.

Od 12 marca 2020 roku wszystkie oddziały Muzeum w Gliwicach są zamknięte do odwołania. Odwołane zostają również wydarzenia i warsztaty.

Do odwołania została zawieszona organizacja wydarzeń w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Wstrzymane zostało także udostępnianie pomieszczeń, kontakt z pracownikami jest możliwy mejlowo i telefonicznie. Filie działają w niezmienionych godzinach z wyjątkiem Centrum Organizacji Kulturalnych, które pełni dyżur od poniedziałku do piątku między godz. 9.00 a 15.00.

Wojewoda Śląski zarządził zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Informacje o odwołaniu lub przesunięciu terminów imprez można znaleźć na stronach internetowych oraz profilach FB poszczególnych organizatorów. Odwołane zostały także, organizowane przez Miasto,  spotkania w ramach „Kawiarenki Zdrowia”, zajęcia Tai-Chi oraz aqua aerobiku.

 

OPIEKA SPOŁECZNA:

Zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego, zawieszona została działalność placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

 

SPORT I REKREACJA:

Zaplanowane rozgrywki sportowe są odwołane lub odbywają się bez udziału publiczności. Zamknięte są miejskie baseny oraz Palmiarnia. Zaapelowano do prywatnych podmiotów organizujących zajęcia sportowe i rekreacyjne o rozważenie zawieszenia działalności.

 

KOMUNIKACJA:

Profilaktycznie, na wszystkich przejściach dla pieszych, przyciski które uruchamiały zielone światło dla pieszych zostają przełączone w tzw. „tryb stałego meldowania”. Oznacza to, że pieszy zbliżający się do przejścia nie musi dotykać przycisku w celu żądania zielonego światła. Będzie ono uruchamiane automatycznie. - Zwracamy się z prośbą do kierowców o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej uwagi przy dojeździe do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną - apeluje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Zarząd Dróg Miejskich i Śląska Sieć Metropolitalna zalecają, aby opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania dokonywać za pomocą płatności mobilnych, korzystając z dostępnych aplikacji takich jak np.: Mobilet, Pango czy Skycash.

Przez najbliższe dwa tygodnie w autobusach nie będzie można kupić biletów. Zarząd Transportu Metropolitalnego dodatkowo zalecił przewoźnikom:

 • mycie pojazdów ze szczególną dokładnością,
 • wzmożoną kontrolę czystości pojazdów,
 • automatyczne otwierania wszystkich drzwi,
 • realizacę akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach oraz POP, media społecznościowe),
 • przeprowadzanie dodatkowego czyszczenia automatów biletowych,
 • regularną obsługa przystanków „na żądanie”,
 • dodatkowe wietrzenie pojazdów.

 

ZDROWIE:

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie:

 • zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl,
 • serwis rządowy Koronawirus: informacje i zalecenia: gov.pl/koronawirus
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach pssegliwice.pis.gov.pl
 • bezpłatna infolinia NFZ 800-190-590
 • Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach 666 227 205

Minister zdrowia podkreślił, że jest już możliwość odbycia teleporad u lekarzy rodzinnych i specjalistów w przychodniach specjalistycznych. Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

 

KOMUNIKATY:

jak skutecznie myć ręce? 1. zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. 2. Namydl obydwie wewnętrzne powie
Jak skutecznie dezynfekowac ręce? Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60%. Czas trwania: 30 sek, do wyschn
jak skutecznie myć ręce? 1. zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. 2. Namydl obydwie wewnętrzne powie
Jak skutecznie dezynfekowac ręce? Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60%. Czas trwania: 30 sek, do wyschn

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking