Ważne dla przedsiębiorców

Uaktualniono: 28.10.2019 / Sekcja: / pdf
ludzie w ławkach Fot. materiały organizatora

30 października, w gliwickim Technoparku odbędzie się bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jednostka wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbędzie się ono w środę 30 października o godz. 9.30 w budynku Parku Naukowo-Technologicznego Technopark przy ul. Konarskiego. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie spotkania eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawione zostaną m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR),  szczegółowe zasady i kryteria oceny projektów, a także konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej: www.ncbrdlafirm.pl/30-pazdziernika-gliwice. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking