Ważne dla mieszkańców!

Uaktualniono: 19.07.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
zmiana stawek za śmieci fot. Pixabay

Od 1 lipca w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci segregowanych. W związku z tym od 28 czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego doręczają właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

Zawiadomienia są dostarczane w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy UM nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności!

W przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych zawiadomienia są wysyłane wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika z uchwały nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za III kwartał upływa z dniem 15 października br.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking