Warto wiedzieć! Zmiany w regulaminach ekodopłat

Dodano: 24.11.2021 / Sekcja:
banknoty fot. Freepik

Od niemal ćwierćwiecza Gliwice wspierają mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne. W ramach dotacji z miejskiego budżetu, od 1997 roku do końca 2020 roku dofinansowano na kwotę około 23 mln zł niemal 8,3 tys. wniosków w zakresie prywatnych systemów grzewczych. Obejmowały one zarówno likwidację przestarzałych kotłów, pieców, pieców kaflowych i kuchennych w blisko 9 tys. mieszkań, jak i instalację pomp ciepła, niskoemisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych. W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie ekodopłatami, na listopadowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę uzupełniającą i poszerzającą niektóre aspekty obowiązujących regulaminów.

W regulaminie przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, oprócz kilku doprecyzowań zapisów, rozszerzono zakres kosztów kwalifikowanych o koszty demontażu instalacji grzewczych nieekologicznych oraz – co bardzo istotne – o koszty instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, m.in. w związku z wielokrotnymi zapytaniami gliwiczan, którzy w ramach podłączania budynków do PEC-u również ponieśli ze swojej strony koszty finansowe (na instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu), dopuszczono objęcie danego lokalu mieszkalnego dwoma wnioskami – z zastrzeżeniem, że jeden z nich składa mieszkaniec, drugi natomiast wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, a ich zakresy nie pokrywają się. Maksymalna kwota dofinansowania (do 6 tys. zł na jeden lokal) nie zmienia się.

Ważna zmiana w drugim z regulaminów, dotyczącym przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), wynika z konieczności zniesienia limitów przyznawania dotacji do pomp ciepła – podkreśla Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Do tej pory roczny limit przyznawania dofinansowań wynosił 15 pomp ciepła. Zniesiono go ze względu na dużą liczbę tegorocznych wniosków, przekraczających limit na lata 2021–2022.

Uchwała zmieniająca regulaminy ekodopłat podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Wyjątkiem jest zapis o zniesieniu limitu przyznawania dotacji dla pomp ciepła (§1 ust. 2 pkt 2), który zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking