Aktualności | Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Fot. Pixabay

Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Opublikowane: 25.05.2023 / Sekcja: Miasto 

Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań. Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w Gliwicach w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Z porad prawnych można korzystać w kilku lokalizacjach w całym mieście. Przeznaczone są dla osób fizycznych, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zarówno z Gliwic, jak i z Ukrainy.

Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP) obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do roz- poczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego, mediacji.

Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu 517-081-054 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 10.30) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem npp_gliwice@ops.gliwice.eu. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są w:
•    Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (adwokaci-radcy prawni), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00;
•    Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), od poniedziałku do piątku w godz. od 12.30 do 16.30;
•    Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci), od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Po wcześniejszym umówieniu terminu dostępny jest tłumacz języka ukraińskiego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” obsługiwane są przez adwokatów, radców prawnych w:
•    W CSK „Łabędź” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku w godz. od 13.15 do 17.15;
•    Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.30.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowane przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” obsługiwane są przez adwokatów, doradców obywatelskich w:
•    W CSK „Łabędź” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00;
•    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1, od poniedziałku do czwartku w godz. od 14.00 do 18.00 oraz w piątek od godz. 11.00 do 15.00.

Powyższe zadania realizowane są ze środków budżetu państwa. W każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.00 z darmowych porad prawnych można skorzystać również w gliwickiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6. Wizytę należy umówić pod numerem telefonu 32/335-04-93. (mf)