Aktualności | Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Warto korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Opublikowane: 29.04.2022 / Sekcja: Miasto 

Wróciły bezpłatne porady prawne w formie stacjonarnej. Ze wsparcia ekspertów można korzystać w kilku lokalizacjach w całym mieście. Pomoc przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej zarówno z Gliwic jak i z Ukrainy.

Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP) obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,  prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego, mediacji.

Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu 517-081-054 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 10.30) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem npp_gliwice@ops.gliwice.eu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzone są w:
•    Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (adwokaci-radcy prawni), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00;
•    Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), od poniedziałku do piątku w godz. od 12.30 do 16.30;
•    Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci), od poniedziałku do piątku w  godz. od 14.00 do 18.00 – (Uwaga! Tylko w tej w tej lokalizacji, w poniedziałki będzie dostępny tłumacz języka ukraińskiego).
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane są przez adwokatów, radców prawnych w:
•    Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku w godz. od 13.15 do 17.15;
•     Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63, od poniedziałku do piątku w  godz. od 15.00 do 19.00.                              
Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane są przez adwokatów, doradców obywatelskich  w:
•    Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku w  godz. od 9.00 do 13.00;
•    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1, od poniedziałku do czwartku w godz. od 14.00 do 18.00 oraz w piątek od godz. 11.00 do 15.00.
Powyższe zadania realizowane są ze środków budżetu państwa.

W każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.00 z darmowych porad prawnych można skorzystać również w  gliwickiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6. Wizytę należy umówić pod numerem telefonu 32/335-04-93. (mf)