W Gliwicach rusza XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Uaktualniono: 12.06.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
kongres fizyki

Radioterapia, medycyna nuklearna, diagnostyka obrazowa, promieniowanie niejonizujące, fizyka jako nauka przyszłości... To tylko część tematów, jakie będą poruszane podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, który odbywa się w dniach 12–15 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE.

Kongres, organizowany przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej, Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych i Fizyki Medycznej, stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń naukowych i biznesowych. W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. konferencja naukowa poświęcona radioterapii, a także spotkania Sekcji Radioterapii PTFM oraz dedykowana przedsiębiorcom MedicaSilesia Meetings 2019.

To duże wyróżnienie dla naszego, największego w kraju, oddziału. Wszystkich członków towarzystwa jest już ponad 450, w tym 150 na Śląsku  – komentuje prof. Krzysztof Ślosarek, specjalista fizyki medycznej i Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, a także Przewodniczący Komitetu Naukowego XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. – Tematyka kongresu jest zdominowana przez zagadnienia związane z radioterapią. Będzie jej poświęconych 13 wykładów. Przewidziano także Konferencję Radioterapii Wysokiej Precyzji oraz Spotkanie Sekcji Radioterapii w całości poświęcone radioterapii – dodaje prof. Ślosarek.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Włodzimierz Łobodziec. W dalszej części kongresu wśród specjalistów wystąpią fizycy medyczni, lekarze oraz elektroradiolodzy, m.in. prof. Tomasz Piotrowski („Radioterapia”), prof. Armand Cholewka („Promieniowanie niejonizujące”), prof. Maria Sokół („Diagnostyka obrazowa”), prof. Janusz Braziewicz („Medycyna Nuklearna”), prof. Krzysztof Składowski („Radioterapia Wysokiej Precyzji”), dr hab. Bernadeta Dobosz („Sygnały, Informatyka medyczna, nanotechnologie”).

Integralną częścią Kongresu będzie także wydarzenie MedicaSilesia Meetings 2019, organizowane pod hasłem „Inteligentna Specjalizacja – Medycyna – jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra”. Będzie to już czwarte międzynarodowe spotkanie przedstawicieli branży medycznej. Obejmie ono konferencję w formie paneli eksperckich, wystawę innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny oraz debaty poświęcone m.in. budowaniu strategii umiędzynarodowienia branży medycznej, robotom w służbie zdrowia czy też znaczeniu biobanków i laboratoriów biozgodności.

Dodatkowo, w ramach sesji BiznesMixer, zostaną zorganizowane spotkania poświęcone innowacjom w dziedzinie medycyny, w których uczestniczyć będą przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw, izb gospodarczych, sektora nauki oraz jednostek samorządu terytorialnego, ale także inwestorzy oraz start-upy.

Celem spotkań MedicaSilesia Meetings jest networking, czyli wymiana, budowanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych, a także wspólne dzielenie się wiedzą.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking