Aktualności | W Gliwicach powstał zespół zadaniowy ds. uchodźców z Ukrainy

W Gliwicach powstał zespół zadaniowy ds. uchodźców z Ukrainy

W Gliwicach powstał zespół zadaniowy ds. uchodźców z Ukrainy

Opublikowane: 01.03.2022 / Sekcja: Miasto 

Prezydent Miasta Gliwice powołał zespół zadaniowy do spraw zabezpieczenia potrzeb uchodźców przebywających na terenie miasta Gliwice. Członkowie zespołu odpowiadają za organizację i koordynację działań miasta w związku z potrzebami obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Gliwic w wyniku prowadzonych na terytorium ich kraju działań zbrojnych.

Działania zespołu koordynuje Tomasz Koszela z Centrum Ratownictwa Gliwice. Zastępują go Rafał Bogdoł, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach i Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic.

  • W zakresie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy zadania realizują pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Natalia Sałańska oraz Agata Dawidko).
  • Tematem pomocy i opieki społecznej, pomocy prawnej, psychologicznej oraz tłumaczeń zajmują się specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej (Anna Szewczyk i Monika Drybuś).
  • Działania dotyczące bazy wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych: (Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0, a także kierownicy działów Centrum 3.0: Paweł Januszewski i Bożena Ziarnik).
  • Zapewnienie bazy noclegowej i transport będzie koordynować Centrum Inicjatyw Społecznych (Anna Kolasińska, członek zarządu CIS-u oraz prezes CIS-u Leszek Losza).
  • Środki rzeczowe, w tym środki spożywcze i artykuły higieniczne, zapewnia Stowarzyszenie GTW (Agnieszka Jagła, wiceprezes zarządu GTW i Dariusz Opoka, prezes zarządu GTW).
  • Zadania z zakresu edukacji będą realizować pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Krystyna Błasiak, zastępca naczelnika oraz  Sebastian Marchewka).
  • Zapewnieniem zatrudnienia obywatelom Ukrainy na terenie Gliwic zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (Barbara Melnarowicz, kierownik działu pośrednictwa pracy PUP-u oraz zastępca kierownika działu PUP-u Mariola Morcinek).
  • Aby zapewnić pieczę zastępczą dzieciom pozbawionym opieki, które przybywają do Gliwic, w działania włącza się Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (Barbara Chamiga, zastępca dyrektora CPZiWR i Ewa Chojnacka-Gil, kierownik działu CPZiWR).
  • Za komunikację społeczną w ramach zespołu odpowiada Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Małgorzata Hatalska, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej oraz Magdalena Mickielewicz).

O wszelkich działaniach podejmowanych w Gliwicach koordynowanych przez zespoł ds. uchodźców będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie Gliwice.eu oraz w mediach społecznościowych Miasta Gliwice. 

Ważne i przydatne informacje na temat pomocy Ukrainie są publikowane w zakładce Pomoc Ukrainie i stale uzupełniane.