Uwaga, wraca opłata handlowa!

Dodano: 04.01.2022 / Sekcja:
jarzyny na handelku fot. Freepik

Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2022 roku od handlujących na terenie miasta będzie ponownie pobierana opłata targowa zgodnie z treścią uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (wraz z jej zmianami).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking