Uwaga, kwalifikacja wojskowa

Dodano: 30.08.2021 / Sekcja:
logo WKU

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że na terenie miasta Gliwice kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 9 września i potrwa do 29 października 2021r.

Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Gliwice, którzy:
•    w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia – wezwania otrzyma 605 mężczyzn,
•    urodzili się w roku 2001 (w związku z odwołaniem kwalifikacji z powodu pandemii w 2020 roku) – wezwania otrzyma 643 mężczyzn,
•    mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – wezwania otrzyma 72 mężczyzn
oraz
•    kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień – wezwania otrzyma 17 kobiet.
Kwalifikacja będzie przeprowadzono w pomieszczeniach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące czynności:
•    sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
•    ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska;
•    założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•    jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy;
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).
Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifikacji wojskowej – będzie można uzyskać w dni robocze w godz. 8.30 - 14.30, pod numerem telefonu:  261-124-658.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking