UWAGA Klienci Referatu Rejestracji Pojazdów - zmiany od 18 stycznia!

Dodano: 18.01.2021 / Sekcja:
rezerwacja baner

Od początku pandemii Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach nieprzerwanie świadczy usługi na rzecz mieszkańców, dostosowując tryb pracy do oczekiwań klientów z zachowaniem obowiązujących procedur prawnych. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia przez Urząd klientom komfortu oczekiwania na załatwienie sprawy wewnątrz budynku, pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi oraz licznymi prośbami klientów od 18 stycznia zmieniają się zasady obsługi klientów Referatu Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 – konieczna będzie elektroniczna rezerwacja wizyt.

REJESTRACJA POJAZDÓW - REZERWACJA WIZYTY

Od 18 stycznia stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 (wejście od strony ul. Zwycięstwa) i Jasnej 31A dostępne są dla klientów indywidualnych, którzy zarezerwowali wizytę internetowo pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji.

Klienci po okazaniu przy wejściu indywidualnego kodu elektronicznej rezerwacji wizyty oczekują  w holu głównym na wejście na salę obsługi.

Wprowadzenie wcześniejszej internetowej  rezerwacji wizyty zapewni klientom komfort, szczególnie w obliczu obecnych trudnych warunków atmosferycznych. Jednocześnie zachowane zostaną wymogi zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316), zgodnie z którymi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów  oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu osób oczekujących,

Przypominamy o wymogu zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk/noszeniu rękawiczek.

Wydział Komunikacji przypomina, że istnieją następujące formy realizacji spraw:

- złożenie dokumentów w Biurze Podawczym Urzędu,

- przesłanie zawiadomień / wniosków z wykorzystaniem platformy SEKAP oraz ePUAP,

- rezerwacja internetowa terminu wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów.

- telefoniczne umówienie wizyty w Referacie przy ul. Jasnej 31a – dotyczy klientów zbiorowych (tzn. klientów którzy są zainteresowani załatwieniem podczas jednej wizyty 3 lub więcej spraw).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://bip.gliwice.eu/obsluga-klientow-w-czasie-epidemii

(mf)

 

 

 

 

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking