Unijna dotacja

Dodano: 19.08.2010 / Sekcja:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (spółka komunalna z większościowym udziałem miasta Gliwice) pozyskało kolejne środki unijne na realizację proekologicznych inwestycji.

Przyznane firmie fundusze posłużą m.in. do modernizacji dwóch ważnych obiektów – centralnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Łabędach. Zadania te będą realizowane w okresie dwóch najbliższych lat. 

Pod koniec ubiegłego miesiąca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Ustalono, że inwestycja o łącznej wartości 94,6 mln zł zostanie dofinansowana ze środków unijnego Funduszu Spójności, a wysokość tej dotacji wyniesie 35,4 mln zł. Podpisy pod dokumentem złożyli: Małgorzata Skucha i Barbara Wiśniewska z kierownictwa NFOŚiGW oraz Henryk Błażusiak i Iwona Lukowicz-Foit z zarządu PWiK w Gliwicach.
Pieniądze umożliwią częściowe sfinansowanie kilku ważnych zadań inwestycyjnych: budowy sieci wodociągowej o długości 2,3 km i kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km w rejonie ul. Dolnej Wsi, modernizacji centralnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach (hermetyczne przykrycie niektórych elementów obiektu w celu skutecznego usunięcia wydzielającego się stamtąd przykrego zapachu) oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Łabędach. Sieć wodno-kanalizacyjna  w południowo-zachodniej części miasta została już zrealizowana z własnych funduszy gliwickiej spółki wodociągowej. Dwa pozostałe zadania muszą zaś być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca 2013 roku.
Celem operacji jest dostosowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej do wymogów unijnych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej, gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Warto dodać, że z nowej kanalizacji sanitarnej, która powstała w rejonie ul. Dolnej Wsi, będzie mogło skorzystać – jak dokładnie obliczono – 619 osób mieszkających w tej części miasta. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking