Umowa na odcinek zachodniej obwodnicy Gliwic podpisana

Dodano: 14.01.2019 / Sekcja:
teren pod zachodnią obwodnice Gliwic

fot. M. Baranowski

Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace przy budowie fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego. Miasto podpisało umowę z wykonawcą – konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM.

Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu rozstrzygniętym w sierpniu ub.r. Wybrane przez miasto firmy, Eurovia Polska i PRUIM, zaproponowały ok. 82,6 mln zł i na taką właśnie kwotę opiewa zawarta z nimi umowa. Jej podpisanie stało się możliwe po zakończeniu postępowania odwoławczego i zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Zamówień Publicznych.

Termin realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przewidziany do budowy odcinek zachodniej obwodnicy Gliwic będzie liczył 3,4 km. Ma przebiegać polami w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

Fragment ten będzie w przyszłości częścią drogi krajowej nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik, przejmując ruch i funkcję drogi krajowej z obecnego, obarczonego dużym natężeniem ruchu, pobliskiego odcinka „78”.

Przyszły fragment zachodniej obwodnicy miasta ma mieć jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy się do dwóch, dzięki czemu przepustowość ruchu będzie lepsza. Rozbudowana ma być także ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4 (do rozbudowy przewidziano odcinek o długości 0,6 km) i przebudowane fragmenty dróg poprzecznych: ul. Orkana i Wójtowska. Powstaną również nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz około 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Miasto chce zainwestować także w zatokę dla służb kontrolnych i dwóch zatok z wagami samochodowymi.

Droga będzie oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS (np. tablice zmiennej treści) oraz stację meteorologiczną. W celu ochrony korytarza ekologicznego (dolina potoku Doa) zaprojektowano zaś estakadę składającą się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 metrów.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking