Aktualności | Uliczka po uliczce

Uliczka po uliczce

Opublikowane: 23.12.2010 / Sekcja: Miasto 

Za 5 lat wszystkie uliczki Starówki zostaną odnowione.

Będą wyłożone granitowymi kostkami nawiązującymi do historycznego charakteru zabytkowej części miasta. Idea nabiera już realnych kształtów. Właśnie został ogłoszony przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie obejmie: Górne Wały i dalszą część Dolnych Wałów oraz obszar pomiędzy nimi, czyli ulice: Bankową, Basztową, Bednarską, Białej Bramy, Bytomską, Grodową, Kaczyniec, Kościelną, Krupniczą, Matejki, Mleczną, Plebańską, Pod Murami, Pod Raciborską Bramą, Raciborską, Średnią, Tkacką, Wodną, Wysoką, a także place – Inwalidów Wojennych, Mleczny i Wszystkich Świętych.
Kompleksowy remont obejmie przebudowę nawierzchni oraz wymianę podziemnej infrastruktury technicznej. W obrębie przebudowywanych ulic powstaną granitowe jezdnie, miejsca postojowe i chodniki. Istniejące kostki, które są w dobrym stanie, będą wykorzystane ponownie. Rozbiórka zostanie wykonana ręcznie – z zachowaniem szczególnej dbałości o zabytkowe bruki. Fachowcy zadbają o odpowiedni dobór kostek pod względem kształtu i koloru oraz staranne ułożenie. Pojawią się nowe włazy studzienek kanalizacyjnych, a także pokrywy ulicznych skrzynek wodociągowych i gazowych z herbem Gliwic. Przebudowa nawierzchni ulic Starówki będzie realizowana etapowo i potrwa pięć lat.
Zadanie wymaga starannego przygotowania robót, gdyż układ urbanistyczny Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków. To oznacza, że uliczki – podobnie jak wcześniej Rynek – mogą przeczesywać archeolodzy. Ogromną i skomplikowaną częścią inwestycji będzie wymiana całego uzbrojenia podziemnego: wodociągów, ciepłociągów, gazociągów, kabli energetycznych i przewodów telekomunikacyjnych, czym zajmą się ich właściciele.
Ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na marzec 2011 r. – Jeśli nie zaistnieją przeszkody formalne i wykonawcę uda się wybrać w planowanym terminie, to prace będą mogły rozpocząć się wiosną przyszłego roku – informuje Krystyna Pilsyk, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM. Przebudowa nawierzchni uliczek i chodników Starego Miasta została uwzględniona w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011 – 2014, a jej koszt szacowany jest na ponad 30 mln zł. Pieniądze na ten cel zostaną wyasygnowane ze środków budżetu miasta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w najnowszym wydaniu tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 51-52/2010 z 23 grudnia (dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Dla mieszkańców”). (bom)
Informacje: Wydział Inwestycji i Remontów UM, tel. 32/239-12-02