Ul. Zygmuntowska - na dwa tygodnie zniknie wahadło

Dodano: 18.08.2021 / Sekcja:
prace na ul. Zygmuntowskiej Fot. ZDM w Gliwicach

W czwartek, 19 sierpnia, na około dwa tygodnie zniknie ruch wahadłowy na ul. Zygmuntowskiej. Decyzja taka podyktowana jest zachowaniem kolejności prac powiązanych z koniecznością realizacji robót przez właścicieli jednej z sieci - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z przebudową infrastruktury podziemnej prace na ul. Zygmuntowskiej będą kontynuowane. Mimo czasowego wstrzymania robót, wykonawca podtrzymuje termin zakończenia robót, który przypada na IV kwartał br. Przypomnijmy na ul. Zygmuntowskiej, dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, przebudowywany jest łuk drogi, gdzie dochodziło do zdarzeń drogowych. Według policyjnych statystyk, ich najczęstszą przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (ZDM)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking