Aktualności | Uczniowie przyjeżdżający z Ukrainy / Учні, які приїжджають з України

Uczniowie przyjeżdżający z Ukrainy / Учні, які приїжджають з України

Uczniowie przyjeżdżający z Ukrainy / Учні, які приїжджають з України

Opublikowane: 01.04.2023 / Sekcja: Miasto 

Dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Gliwic, mogą nieodpłatnie uczęszczać do miejskich przedszkoli i uczyć się w publicznych szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie jest formalną przeszkodą.

Przedszkola i szkoły

W trakcie roku szkolnego dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmowane do gliwickich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na wolne miejsca. Podanie o przyjęcie dziecka należy złożyć do dyrektora przedszkola/szkoły. Jeżeli rodzice nie będą mogli takiej placówki znaleźć, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Jasna 31 a, tel.: 32 338 64 62, e-mail: ed@um.gliwice.pl).

Dzieci i młodzież od 7 do 15 lat są przyjmowane do szkół podstawowych w obwodach, w których mieszkają.

  • Żeby dowiedzieć się, która szkoła jest szkołą obwodową, należy wejść na stronę internetową bip.gliwice.eu/edukacja-1 i kliknąć w aktywny link „Obwody szkół podstawowych” z dokumentem w formacie .pdf.
  • Szkoły z rejonów można wyszukiwać w  nim poprzez kombinację Ctrl + F i wpisanie w polu wyszukiwania miejsca zamieszkania.

Młodzież od 15 do 18 lat może się uczyć w szkołach ponadpodstawowych. Ich wykaz znajduje się na stronie https://bip.gliwice.eu/wykaz-publicznych-jednostek-oswiatowych?preview=true.

W przypadku trudności ze znalezieniem wolnych miejsc w szkołach, pomocą służą pracownicy Wydziału Edukacji UM w Gliwicach.

Co ze znajomością języka polskiego?

Nieznajomość albo słaba znajomość języka polskiego nie jest formalną przeszkodą w uczeniu się w polskiej szkole. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, a – jeśli zajdzie taka potrzeba – realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego. Uczniowie z Ukrainy mogą ponadto korzystać z pomocy osoby mówiącej w języku ukraińskim, która będzie zatrudniona jako pomoc nauczyciela oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Uczniom z zagranicy zostanie także zaoferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w związku z doświadczeniem migracyjnym. Wszelkie potrzeby w tym zakresie powinny być zgłaszane dyrektorom szkół, do których uczęszczają uczniowie-uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie te formy wsparcia są bezpłatne.

Учні, які приїжджають з України

Діти з України, які зараз приїжджають до м. Гливиці, можуть безкоштовно користуватися міськими дитсадками та навчатися в державних школах. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Діяльність міста відповідає державним постановам та інструкціям.

Дитячі садки та школи

Протягом навчального року дітей віком від 3 до 6 років прийматимуть на безкоштовні місця до дитсадків міста Глівіце та дошкільних відділень початкових шкіл. Заява про прийом дитини подається завідувачу дитячого садка/школи. Якщо батьки не можуть знайти такий заклад, працівники відділу освіти міського управління в м. Гливиці (вул. Ясна 31а, / ul. Jasna 31f, тел. / tel. 32 338 64 62 ел. пошта: ed@um.gliwice.pl).

Діти та підлітки віком від 7 до 15 років приймаються до початкових шкіл у районах їх проживання.

  • Щоб дізнатися, яка школа є районною, зайдіть на веб-сайт bip.gliwice.eu/edukacja-1 i натисніть на активне посилання „Obwody szkół podstawowych” з документом у форматі .pdf.
  • Школи в районах можна шукати, натиснувши Ctrl + F і ввівши місце проживання в поле пошуку.

Молоді люди віком від 15 до 18 можуть навчатися у середніх школах. Їх список доступний на сайті https://bip.gliwice.eu/wykaz-publicznych-jednostek-oswiatowych?preview=true.

У разі виникнення труднощів із пошуком вільних місць у школах, Вам допоможуть працівники Відділу освіти міського управління м. Гливиці.

Що відносно знання польської мови?

Незнання чи слабке володіння польською мовою не є формальною перешкодою для навчання в польській школі. Іноземці можуть брати участь у додаткових заняттях з польської мови, а за потреби – продовжити навчання у формі підготовчого відділення. Крім того, українські учні можуть скористатися допомогою україномовної особи, яка буде працевлаштована на посаду помічника вчителя та відвідувати додаткові заняття. Учням з-за кордону також буде запропонована психологічно-педагогічна допомога у зв’язку з міграційним досвідом. Про всі потреби у цьому питанні слід повідомляти директорів шкіл, яке відвідують учні-біженці з України. Усі ці форми підтримки є безкоштовними.