Aktualności | Tuzy nauki na pierwszym gliwickim zjeździe PTBR

Tuzy nauki na pierwszym gliwickim zjeździe PTBR

fot. S. Zaremba / arch. UM w Gliwicach

Tuzy nauki na pierwszym gliwickim zjeździe PTBR

Opublikowane: 22.09.2022 / Sekcja: Miasto  Nauka 

Po raz pierwszy w 55-letniej historii Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jego zjazd odbywa się w Gliwicach! Miejscem trzydniowych obrad biologów, radioterapeutów, chemików i fizyków z całego kraju, zajmujących się działaniem promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na materię, jest gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii. XIX Zjazd PTBR potrwa do 24 września.

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1967 roku. W jego strukturze działa pięć oddziałów terenowych: krakowski, warszawski, łódzki, świętokrzyski oraz – od 2011 roku – śląski. Co trzy lata PTBR organizuje zjazdy połączone z konferencją naukową, podczas której omawiane są tematy związane z postępami szeroko pojętych badań radiacyjnych w Polsce. Przyznawane są medale im. Marii Skłodowskiej-Curie, patronki PTBR – za zasługi w dziedzinie badań radiacyjnych w kraju oraz indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace naukowe w dziedzinie promieniowania jonizującego i niejonizującego.

W tym roku medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie uhonorowani zostali dwaj amerykańscy naukowcy – dr Gordon L. Hugo z University of Notre Dame (w dziedzinie chemii radiacyjnej) i prof. Michael Joiner z Wayne State University School of Medicine w Detroit (w dziedzinie radiobiologii i radioterapii) oraz dwaj polscy naukowcy – prof. Bogusław Maciejewski z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach (radiobiologia i radioterapia) i prof. Bronisław Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (chemia radiacyjna).  

Mamy nadzieję, że gliwicki zjazd PTBR będzie owocnym i twórczym spotkaniem naukowym w gronie najlepszych specjalistów, okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie wykorzystania promieniowania w medycynie, energetyce, przemyśle i innych dziedzinach, w zakresie badania mechanizmów i skutków działania promieniowania oraz ochrony radiologicznej. Stworzy również możliwości nawiązania nowych i ugruntowania dotychczasowych form współpracy, służąc integracji środowisk zaangażowanych w badania radiacyjne – podkreśla prof. dr hab. Marek Zmyślony, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

W programie Zjazdu, obok wykładów laureatów medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie, wygłaszanych w języku angielskim, przewidziano sześć sesji poświęconych radioterapii i radiobiologii, chemii radiacyjnej, polu elektromagnetycznemu oraz ochronie radiologicznej i promieniowaniu w środowisku. Prelegentami są wiodący eksperci w tych dziedzinach.