Tu powstanie rondo. Start w poniedziałek!

Uaktualniono: 26.01.2018 / Sekcja: / pdf

Fot. Google

W miejscu skrzyżowania ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej powstanie czterowlotowe rondo. Początek prac i wprowadzenie pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu zaplanowano na poniedziałek, 29 stycznia, na godz. 7.00.

W pierwszej kolejności przewidziano zamknięcie dla ruchu wlotu ul. Kozielskiej na skrzyżowanie od strony centrum Gliwic. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wyczółkowskiego i Gaudiego – informuje Jakub Dołęga z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów, które zajmie się realizacją inwestycji. Obejmie ona także wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę i budowę chodników. Znajdujący się przy skrzyżowaniu przystanek autobusowy zostanie przeniesiony. Dla linii kursujących ulicą Kozielską wykonawca wybuduje zatokę autobusową.

Do czasu przebudowy, Zarząd Dróg Miejskich zabezpieczył skrzyżowanie dodatkowym oznakowaniem, aby w znaczący sposób zwrócić uwagę kierowców na niebezpieczeństwo zdarzeń drogowych – przypomina Jadwiga Jagiełlo-Stiborska, rzecznik ZDM.
Koszt prac to ok. 5,3 mln zł. Powinny zakończyć się w drugiej połowie roku.

Na czas robót, w I etapie zamknięty zostanie wlot ul. Kozielskiej od strony centrum miasta. Obowiązywał będzie objazd ulicami: Wyczółkowskiego i Gaudiego. Kierowcy podróżujący od strony Brzezinki skręcając w ul.Wyczółkowskiego znajdować się będą na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jezdnia ul.Wyczółkowskiego, przy skrzyżowaniu zostanie zawężona. Pierwszeństwo przejazdu wyznaczono także dla samochodów włączających się z ul. Gaudiego do ul.Kozielskiej.

Autobusy komunikacji miejskiej zatrzymujące się dotychczas na przystanku w ciągu ul. Kozielskiej, przed skrzyżowaniem będą zabierały pasażerów na istniejącym przystanku przy ul. Wyczółkowskiego.

W miejscu prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. ZDM prosi kierowców o stosowanie się do oznakowania.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking