Stypendia przyznane!

Uaktualniono: 10.10.2019 / Sekcja: / pdf
uczniowie w sali lekcyjnej fot. Freepik

Znamy już listę uczniów nagrodzonych tegorocznym Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice.

Laureatami Stypendium zostali wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych pobierający naukę w Gliwicach, którzy złożyli wniosek i spełnili wymagania Regulaminu, stanowiącego załącznik uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z listą nagrodzonych można zapoznać się TUTAJ. Gratulujemy!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking