Sprawdź, czy w mundurze Ci do twarzy…

Uaktualniono: 08.02.2016 / Sekcja: / pdf

… zachęcają przedstawiciele Straży Miejskiej w Gliwicach i zapraszają do udziału w naborze na stanowisko aplikanta lub młodszego strażnika.

Szukamy osób osobą energicznych, które cenią w pracy kontakt z drugim człowiekiem,  chcą dbać o porządek – mówi Bożena Frej, kierownik wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Gliwicach.

Funkcjonariuszem Straży Miejskiej może zostać osoba, która jest obywatelem Polski, ma ukończone 21 lat oraz nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej średnie wykształcenie i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.

Osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Miejskiej w Gliwicach powinny dostarczyć wymagane dokumenty do siedziby straży przy ul. B. Śmiałego 2a do 22 lutego do godz. 12.00. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej – można je znaleźć pod adresem http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,325
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking