Spotkajmy się w Starych Gliwicach!

Dodano: 01.09.2021 / Sekcja:
baner Stare Gliwice

Zapraszamy do rozmowy o przyszłości naszego miasta w ramach prac nad strategią „Gliwice 2040”! Przedstawiciele zespołu opracowującego ten dokument będą czekać na zainteresowanych 5 września między 13.30 a 16.00, przy boisku przy ul. Brylantowej, w ramach wydarzenia „Zakończenie lata w Starych Gliwicach". Przyjdźcie koniecznie!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking