Aktualności | Splendor Ballestremów

Splendor Ballestremów

Opublikowane: 01.09.2010 / Sekcja: Miasto  Rozrywka  Życie i styl  Kultura 

W XIX wieku wielkie rody ziemiańskie i arystokratyczne Górnego Śląska były właścicielami zakładów przemysłowych: kopalń, hut żelaza i cynku, fabryk. Kwestią mody i prestiżu było bogate wyposażenie własnych rezydencji. Do ich budowy lub rekonstrukcji zatrudniano wybitnych architektów, naśladowano zagraniczne wzorce, sprowadzano kosztowne wyposażenie i dzieła sztuki. Do największych właścicieli ziemskich na Śląsku należała rodzina Ballestremów.
Ród Ballestremów wywodzi się ze starowłoskiej rodziny szlacheckiej. Pierwszym jego przedstawicielem na terenie Śląska był Giovanni Battista Angelo Ballestrero di Castellengo, który przybył tu w czasie I wojny śląskiej w latach 1740 – 1742. Jednym z najwybitniejszych reprezentantów rodu był natomiast Franciszek Karol von Ballestrem. Ten przemysłowiec i polityk (w latach 1872 – 1906 poseł do parlamentu niemieckiego, a od 1898 r. jego przewodniczący) był znany z działalności charytatywnej i oświatowej. To on wybudował pałac w Pławniowicach, który pełnił funkcję rodzinnej rezydencji Ballestremów.
W tym roku mija setna rocznica jego śmierci. Z tej okazji Muzeum w Gliwicach przygotowało wystawę „Rodzinny splendor – wizerunki i kolekcje Ballestremów w zbiorach Muzeum w Gliwicach”. – To znakomity moment, aby przywrócić pamięć jednego z najbardziej znamienitych i wpływowych rodów na Górnym Śląsku – przekonują pomysłodawcy ekspozycji.
Na wystawie w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) zobaczymy liczne portrety przedstawicieli rodziny. Zaprezentowane zostaną cenne czajniki do herbaty, kufle i szkło ze zbiorów hrabiego. Wystawę uzupełnią liczne pamiątki rodzinne (zabytki rzemiosła artystycznego), które nie stanowią odrębnych kolekcji, są natomiast świadectwem świetności Ballestremów. Ekspozycja zostanie otwarta 3 września o godzinie 17.00 i będzie prezentowana do 31 grudnia. Wystawie będą towarzyszyć lekcje muzealne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. (bom)
Informacje : Dział Upowszechniania Muzeum w Gliwicach, te. 32/335-44-03

1 września 2010