To się opłaca!

Dodano: 15.09.2021 / Sekcja:
kobieta przy biurku Fot. Pixabay

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej zaprasza do udziału w projekcie Wyższe kwalifikacje – to się opłaca! Projekt przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kwalifikacje i doświadczenie w zawodzie samodzielnego księgowego. Udział w kursie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób z terenu Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, po 30 roku życia, niepracujących bądź zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych.
Organizator zapewnia bezpłatny kurs księgowości, staż zawodowy, stypendium, zwrot kosztów dojazdu, catering oraz ubezpieczenie.
Nabór jest stały i potrwa do czerwca 2022 r. Ilość miejsc na poszczególne edycje kursów jest ograniczona.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej  www.gapr.pl.
(zakładka projektu: https://gapr.pl/oferta/projekty-unijne/aktualne-projekty-unijne/wyzszekwalifikacje/)

 

logo UE

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking