Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

Dodano: 08.10.2020 / Sekcja: / pdf
seniorzy studenci w kinie Amok Fot. materiały organizatora

5 października w kinie Amok odbyła się XVIII Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Beata Jeżyk, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów.

– Gratuluję aktywności słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku i życzę, aby zamierzenia obfitego w wydarzenia i wykłady roku akademickiego się spełniły. Mam również nadzieję, że realizacja Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice wyraźnie wpłynie na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom – mówił podczas inauguracji prezydent Adam Neumann.

Jednym z elementów gliwickiej strategii senioralnej jest powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw seniorów. Do pełnienia tej funkcji wyznaczona została Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, którą prezydent zaprosił do współpracy. Podczas uroczystości studenci UTW wysłuchali również wykładu posłanki Wandy Nowickiej na temat polityki senioralnej i praw kobiet. Wydarzenie było również okazją do przedstawienia ostatnich sukcesów sportowców UTW, którzy już po raz 10. wygrali Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów UTW – zdobyli 14 medali, w tym 9 złotych i 5 srebrnych. Jeden z olimpijczyków ustanowił nowy rekord Polski w speed-ball. Na zakończenie z programem artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z zespołów Gaduły i Iluzja pod kierownictwem Zofii Dąbrowskiej.

Program Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na aktualną sytuację demograficzną i prognozy dotyczące starzenia się społeczeństwa. Został przyjęty na ostatniej Sesji Rady Miasta. To strategia, której kierunki korespondują z polityką senioralną na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Z pewnością realizacja programu, jak i powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy władz miasta z gliwickimi seniorami – podsumowuje Adam Neumann.

Seniorom życzymy wspaniałych wykładów i ciekawych zajęć, zapału do nauki, rozwoju osobistego i nowych przyjaźni.

Prezydent Adam Neumann i Krystyna Jurczewska-Płońska
Fot. materiały organizatora

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking