Aktualności | Rozpoczęcie procedury planistycznej

Rozpoczęcie procedury planistycznej

Rozpoczęcie procedury planistycznej

Opublikowane: 12.11.2021 / Sekcja: Miasto 

Do 30 listopada można składać wnioski do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że rozpoczęto prace nad sporządzeniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: msip.gliwice.eu/studium-w-opracowaniu-nowe. Wnioski do przedmiotowej procedury planistycznej można składać do 30 listopada 2021 roku.