Aktualności | Rolniku z Gliwic – weź udział w badaniu!

Rolniku z Gliwic – weź udział w badaniu!

Fot. Pexels

Rolniku z Gliwic – weź udział w badaniu!

Opublikowane: 24.01.2023 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Od 13 do 31 stycznia na terenie województwa śląskiego trwa cykliczne badanie statystyczne z zakresu rolnictwa prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) skierowana jest do rolników. Do końca stycznia można ją wypełnić telefonicznie – rozmawiając z ankieterem z Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Podczas badania rolnicy oceniają sytuację swojego gospodarstwa w poprzednim i bieżącym półroczu oraz przewidują jej zmiany w kolejnym. Wyniki ankiety pokazują m.in. opłacalność produkcji rolnej oraz aktualny popyt na produkty rolne. Zebrane informacje są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa oraz każdej gminy. 

Aby badanie było skuteczne konieczny jest jednak udział jak największej liczby osób, dlatego ankieta ma charakter obowiązkowy (wynika z ustawy o statystyce publicznej). Przekazane w niej informacje są całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. 

Przekazanie danych przez internet (CALL):

  • 13–16 stycznia – osoby fizyczne
  • 13–25 stycznia – jednostki sprawozdawcze

Wywiad telefoniczny (CATI):

  • 17–31 stycznia – osoby fizyczne
  • 26–31 stycznia – jednostki sprawozdawcze

W trosce o bezpieczeństwo badanych możliwe jest potwierdzenie tożsamości ankietera: telefonicznie – pod nr. tel. 32/77-91-291 i 695-255-244, mailowo – pod adresem d.gwozdz@stat.gov.pl lub za pomocą aplikacji dostępnej na stronie sa.stat.gov.pl/formularz/.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie spis.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22/279-99-99. (Urząd Statystyczny w Katowicach/ml)
 

Grafika promująca ankietę AK-R