Aktualności | Rewolucja dronowa z udziałem Gliwic

Rewolucja dronowa z udziałem Gliwic

Rewolucja dronowa z udziałem Gliwic

Opublikowane: 08.02.2022 / Sekcja: Miasto 

Gliwice wezmą udział we wdrażaniu systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej i tym samym będą uczestniczyć w budowaniu nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce. Konsorcjum utworzone przez nasze miasto wraz z gminami Pilchowice i Sośnicowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią wygrało konkurs organizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.  

Konkurs jest elementem kolejnego etapu wdrażania systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Chęć współpracy w projekcie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgłosiło 18 gmin i konsorcjów gmin. Rywalizację wygrały trzy konsorcja, które odegrają istotną rolę we wdrożeniu usługi „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”. To Gliwice wraz z gminami Pilchowice, Sośnicowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a także gminy Lesznowola z Nadarzynem oraz Lublin z Jastkowem.
Głównym celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych, tak aby korzystanie z dronów – prywatne, biznesowe i instytucjonalne – było proste, przyjazne i bezpieczne. Opracowywane rozwiązania dotyczyć będą wszystkich aspektów nowoczesnego używania dronów, począwszy od zdobycia uprawnień do pilotowania dronów, poprzez identyfikację bezzałogowych statków powietrznych, czuwania nad bezpieczeństwem i legalnością ich lotów, umożliwienia wykonywania lotów na masową skalę, skończywszy na cyfryzacji procesów wprowadzania ograniczeń w przestrzeni i działań o charakterze zarządzania kryzysowego.

Gminy wyłonione w konkursie będą jako pierwsze ściśle współpracować przy tworzeniu systemu zarządzającego przestrzenią nad ich terenem, budować ich strukturę, dostarczać dane, a przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami i wnioskami, jak prawidłowo zorganizować w przyszłości usługi w przestrzeni powietrznej, aby były zintegrowane z przestrzenią miejską.

Rozwój branży Bezzałogowych Statków Powietrznych przekłada się na nowe możliwości i udogodnienia dla mieszkańców – realne w niedalekiej przyszłości są bowiem dostawy paczek, dokumentów, żywności, transport medyczny, monitoring infrastruktury przy użyciu dronów. Można też będzie np. sprawniej monitorować i analizować zanieczyszczenie powietrza, kontrolować sytuację na drogach czy lokalizować źródła ognia podczas pożarów.

Konkurs odbył się w ramach usługi „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”, realizowanej w projekcie „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. (mf/PAŻP/GZM)

 

baner