Aktualności | Remontujesz - odzyskujesz

Remontujesz - odzyskujesz

Remontujesz - odzyskujesz

Opublikowane: 20.01.2011 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Właściciele prywatnych kamienic wzniesionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont elewacji lub dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości.

Taką możliwość daje uchwała Rady Miejskiej, która weszła w życie 12 stycznia 2011 roku (uchwała XXXIX/1147/2010). Jej celem jest wspieranie osób, które odnawiają stare – często zniszczone – budynki, a tym samym przyczyniają się do poprawy estetyki miasta.
►W przypadku nieruchomości niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (lokali mieszkalnych), można korzystać ze zwolnień podatkowych przez 10 lat – w wysokości do 100% poniesionych kosztów remontu.
►W przypadku nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zwolnienia przysługują na okres 1 roku – do wysokości nieprzekraczającej 50% poniesionych nakładów.
O zwolnienia mogą ubiegać się już pierwsi podatnicy, którzy zakończą remont po 12 stycznia br. Wszyscy, którzy udokumentują prace sfinalizowane w tym roku, będą zwalniani z podatków od roku następnego, czyli 2012. Podobna zasada obowiązywać będzie w kolejnych latach – wyjaśnia Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego.
Szczegółowe informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej pomocy oraz wzór wniosku dostępne są w uchwale zamieszczonej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Samorząd” (Rada Miejska / Uchwały Rady Miejskiej) oraz w dziale „Dla mieszkańców” (odsyłacz „Remontujesz – odzyskujesz”). Informacje można także uzyskać na stanowisku Wydziału Podatków i Opłat w Biurze Obsługi Interesantów na parterze UM (tel. 32/238-54-88). (al)
Informacje: Wydziału Podatków i Opłat UM, tel. 32/238-54-19