Rejestracja pojazdów bez rezerwacji online!

Uaktualniono: 29.09.2020 / Sekcja: / pdf
budynek Urzędu miejskiego fot. UM Gliwice/M/. Foltyn

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, od 17 sierpnia Referat Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 jest dostępny dla mieszkańców poprzez wejście od strony ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Internetowa rezerwacja wizyty zostanie utrzymana jedynie w filii referatu przy ul. Jasnej 31A.

Przypominamy, że klientów korzystających z usług Referatu Rejestracji Pojazdów UM przy ul. Zwycięstwa obowiązują bezwzględne zasady bezpieczeństwa (zakryte usta i nos, dezynfekcja rąk lub rękawiczki na dłoniach, własny długopis, zachowanie dystansu społecznego).

Liczba osób, które mogą przebywać na sali obsługi Referatu Rejestracji Pojazdów jest ograniczona. Dlatego prosimy o przybycie WYŁĄCZNIE osób załatwiających sprawę (w przypadku wielu właścicieli pojazdu prosimy o udzielenie pełnomocnictw). Druki pełnomocnictw dostępne są na stronie bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf – informuje Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji UM w Gliwicach. Z uwagi na bardzo dużą liczbę klientów, którzy muszą załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów, przed bocznymi wejściami do UM stawiane są namioty chroniące przed słońcem. Przypominamy o przestrzeganiu w namiotach zasad bezpieczeństwa chroniących przed COVID-19!

W celu usprawnienia przebiegu wizyty warto przyjść z kompletem dokumentów: wypełnionym wnioskiem, wymaganymi załącznikami, potwierdzeniem dokonania koniecznych opłat. Kasy urzędu pozostają zamknięte!

Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą: opłatomatu, platform internetowych (gliwice.oplatyurzedowe.pl, gepar.gliwice.eu), przelewem, na odpowiednie konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bezpłatnie w kasach ING Banku Śląskiego, na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

UWAGA! W pozostałym zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i postępowań w tym zakresie, sprawy związane z obsługą przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów) obowiązuje, jak dotychczas, telefoniczne umówienie wizyty pod numerami telefonów: 32/239-11-96, 32/239-11-81, 32/238-56-52, 32/238-54-70 (prawa jazdy), 32/239-11-72, 32/239-12-67, 32/238-54-94, 32/238-56-72

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking