Reforma edukacji. Jak będzie w Gliwicach?

Dodano: 19.01.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf
reforma edukacji

Fot. archiwum SP3

W Gliwicach, podobnie jak w całej Polsce, gimnazja nie będą już prowadziły naboru do klas pierwszych. Szkoły podstawowe z 6-letnich zostaną zastąpione 8-letnimi. Uczniowie będą mogli dokończyć naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli.

Taka propozycja zostanie przedstawiona gliwickiej Radzie Miasta, w związku z koniecznością przygotowania projektu nowej sieci szkół, wymuszonej reformą oświaty.

Prace reorganizujące system oświaty w naszym mieście trwają już od kilku miesięcy. Przygotowując projekt nowej sieci szkół władze miasta miały na uwadze przede wszystkim dobro uczniów. Postanowiono nie wygaszać gimnazjów – będą one przekształcane lub włączane w struktury istniejących szkół.

W rezultacie powstaną cztery nowe szkoły podstawowe. Takie rozwiązanie pozwoli na optymalne wykorzystanie modernizowanej od wielu lat i dobrze dostosowanej do potrzeb uczniów bazy oświatowej.

Na sesji 9 lutego projekt nowej sieci szkół zostanie przedstawiony miejskim radnym. Po jego przyjęciu, będzie on opiniowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe. W ostatecznym kształcie nowa sieć szkół zostanie uchwalona przez Radę Miasta Gliwice do końca marca 2017 r.

Od kilku lat systematycznie wprowadzamy zmiany w systemie gliwickiej oświaty, optymalizujemy go, uwzględniając ważne aspekty: demograficzne, merytoryczne, ekonomiczne. Dlatego w Gliwicach dostosowanie do wymogów ustawy nie wiąże się z dużymi zmianami. Cieszy nas to zwłaszcza ze względu na dobro i komfort dzieci. Będziemy wprowadzać zmiany w taki sposób, by czuły się one nadal bezpiecznie i miały możliwość korzystania z wyposażenia szkół według swoich potrzeb – mówi Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.

Co nowego?

Najważniejszą informacją dla dzieci i rodziców jest to, że od 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja nie będą prowadziły naboru do klas pierwszych. Natomiast uczniowie, którzy już rozpoczęli naukę – będą ją kontynuować.

W Gliwicach 28 szkół podstawowych, które były 6-letnie, zacznie funkcjonować jako 8-letnie. Dodatkowo mają powstać cztery nowe szkoły podstawowe i co za tym idzie – nowe obwody.

Dla uczniów szkół w „starych” obwodach, nic się nie zmieni. Dziecko, które ukończyło w swojej szkole podstawowej szóstą klasę, będzie mogło kontynuować naukę w klasie siódmej, a następnie ósmej.

Gdzie mają powstać nowe szkoły?

W Gimnazjum nr 3, przy ul. Jasnogórskiej ma zostać utworzona Szkoła Podstawowa nr 6. Po zmianach w szkole mają być kontynuowane tradycje dwujęzycznego nauczania. W tej placówce ma się rozpocząć nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz rekrutacja uczniów do klasy 7 dla wszystkich chętnych z obwodu. Jednocześnie przeprowadzona analiza danych demograficznych w perspektywie długoletniej wskazuje,  że ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku szkolnym mieszkających w Śródmieściu, zasadne jest wygaszenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Księcia Ziemowita. Aktualnie rozważana jest możliwość zlokalizowania w tym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej.

Podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej, które zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 15. W nowej placówce 1 września 2017 r. naukę rozpoczną pierwszaki zamieszkałe w utworzonym dla szkoły obwodzie. Mogą się do niej również przenieść 7-klasiści, mieszkający w jej obwodzie.

Przy ul. Orląt Śląskich, gdzie obecnie znajduje się VII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4), ma powstać Szkoła Podstawowa nr 4. Placówkę tworzy kilka odrębnych segmentów, dzięki czemu z powodzeniem mogą tam funkcjonować liceum i szkoła podstawowa. Najmłodsi będą mieć zapewnione bezpieczeństwo i komfortowe warunki nauki.

W tym roku polskie szkoły czeka reforma oświaty. Zmiany obejmą również Gliwice. Fot. Z.Daniec

Na osiedlu Kopernika, w miejscu dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych przy ul. Syriusza, ma powstać Szkoła Podstawowa nr 19. W placówce dotychczas funkcjonuje Gimnazjum nr 11. Z uwagi na doskonałe zaplecze sportowe – w pobliżu znajduje się basen Olimpijczyk, a w sąsiedztwie dobiegają końca prace przy budowie areny lekkoatletycznej – placówka ma dobre warunki do prowadzenia klas sportowych. Aby w pełni wykorzystać zaplecze sportowe i dydaktyczne, a także kubaturę budynku, zostanie do niego przeniesione III Liceum Ogólnokształcące z ul. Gierymskiego (Szobiszowice). Dzięki temu uczniowie SP nr 19 będą mogli kontynuować naukę w szkole średniej, m.in. w klasach sportowych, w ramach jednego zespołu. Zmiany będą obowiązywać od 1 września 2017 r.

Więcej przestrzeni dla uczniów

Miasto, tam gdzie jest to możliwe, proponuje włączanie gimnazjów wraz z posiadanym zapleczem w struktury szkół podstawowych. Takie rozwiązania pozwolą młodszym dzieciom na korzystanie tak jak do tej pory z placów zabaw, obiektów sportowych, stołówek i świetlic, a starszym zapewnią dostęp do pracowni przedmiotowych. Systematycznie modernizowane zaplecze oświatowe w całości będzie wykorzystywane przez dzieci i młodzież.

I tak na przykład Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Sikorniku zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 23, wzbogacając tym samym bazę sportową szkoły.

Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przedwiośnie, zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 14. Dzięki temu szkoła zyska nowe pomieszczenia i będzie mogła pracować na jedną zmianę, a uczniowie zyskają większy komfort nauki.

Gimnazjum nr 4 na Trynku, zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Jako, że budynki znajdują się po dwóch stronach ulicy Żwirki i Wigury, baza dydaktyczna gimnazjum pozwoli na realizację podstawy programowej w starszych klasach szkoły podstawowej.

Dobro uczniów jest dla nas najważniejsze. Zależy nam, aby rządowe reformy były wprowadzone tak, by wypracowane w ostatnich latach rozwiązania organizacyjne, zmodernizowane i dobrze wyposażone obiekty, mogły nadal służyć dzieciom. Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał nauczycieli, dobrą bazę i możliwości szkół. Zmiany kadrowe w szkołach, z którymi władze miasta muszą się zmierzyć, będziemy starali się ograniczyć do niezbędnego minimum – podsumowuje Krystian Tomala.

Jeśli Rada Miasta przegłosuje projekt, a Kuratorium wyda opinię pozytywną, rodzice uczniów przyszłorocznych klas pierwszych, którzy mieszkają w nowoutworzonych obwodach szkolnych, będą mogli składać deklaracje od kwietnia 2017 roku.

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ