Aktualności | Razem przeciw przemocy

Razem przeciw przemocy

Razem przeciw przemocy

Opublikowane: 14.11.2022 / Sekcja: Miasto 

19 i 26 listopada w Gliwicach odbędą się dwie z wielu zaplanowanych akcji informacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy. Warto wziąć w nich udział, nie tylko gdy doznaje się przemocy, ale również, by wiedzieć, jak reagować na agresję i pomóc osobom, które jej doświadczają. 

Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki cielesne czy słowne, są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowego działania. Dlatego o problemie i sposobach radzenia sobie z nim warto przypominać codziennie.
W Gliwicach można uzyskać pomoc w różnej formie. W mieście działają punkty wsparcia dla osób doznających przemocy, m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy którym działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Sikorskiego 134 czy zespół pracy socjalnej i usług ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym przy ul. Fiołkowej 26. Organizowane są też różnorodne akcje pomocowo-edukacyjno-informacyjne. 


Przemoc stanowi istotny problem społeczny współczesnego świata. Pojawia się zawsze tam, gdzie istnieją nierówne relacje i stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla rodzin i całego społeczeństwa. Brak czy powstrzymywanie się od reakcji, przyzwalanie czy usprawiedliwianie, umniejszanie czy bagatelizowanie stosowania przemocy potęguje poczucie bezkarności  u jej sprawców. Z kolei u  osób doznających wzmacnia poczucie bezsilności i bezradności. Dlatego reakcje społeczne odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Bierna obserwacja, a tym samym aprobata, przyczynia się do utrwalania niewłaściwych norm społecznych, odcina osoby doznające przemocy od poszukiwania pomocy –  mówi Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.


Kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania przemocy mają działania edukujące i zachęcające do reagowania. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie z podmiotami z terenu Gliwic, zaprasza do udziału w 2. edycji kampanii „Razem przeciw przemocy” i skorzystania z wydarzeń zaplanowanych w okresie od listopada do grudnia 2022.

W programie kampanii zaplanowano m.in.:

 • 19 listopada stanowiącego Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci na terenie CH FORUM przy ul. Lipowej 1 w godz. od 12.00 do 18.00 odbędzie się akcja „Więcej mocy przeciw przemocy”. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. konsultacje prawne oraz psychologiczne, terenową grę profilaktyczno-edukacyjną „Na tropie supermocy” (od godz. 12.00 do 16.00), warsztaty i kreatywne zajęcia, gry rodzinne oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, rodzinnej zumby i jogi. Będzie też trening oddechu i zooterapia. 
 • 26 listopada odbędzie się Bieg Białej Wstążki. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Start zaplanowano na godz. 9.00 na polanie przy stadionie Piasta Gliwice (wjazd na parking od ul. Leśnej).
 • Ponadto w okresie trwania kampanii odbędą się też bezpłatne konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dorosłych oraz warsztaty profilaktyczne i lekcje biblioteczne, uwrażliwiające uczniów szkół podstawowych na przejawy przemocy w najbliższym otoczeniu. 

  Zostaną też utworzone grupy informacyjno-edukacyjne dla osób zmagających się z przemocą domową, odbędą się spotkania z autorami książek z obszaru przemocy i jej przeciwdziałania oraz spotkania „Przeczytaj moją historię”.


  Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy” - „Razem przeciw przemocy” oraz na profilu FB Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.


Uwaga! 
W Gliwicach osobom doznającym przemocy w rodzinie pomocy udzielają m.in:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Fiołkowa 26.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134. OIK jest placówką czynną całą dobę. Zapewnia wsparcie, porady, terapię i schronienie. Przy OIK znajduje się całodobowy hostel. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, których dotyka problem przemocy w rodzinie bądź znajdują się w innej sytuacji kryzysowej, czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym. 
  Tel. 32/335-53-40, 32/335-53-59, 510-230-115, e -mail: oik_gliwice@tlen.pl.
 • Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Fiołkowa 26. Tel. 32/300-01-11.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Aleksandra Gierymskiego 1, tel. 32/231-05-69, e -mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, tel. 32/239-12-95, 32/239-12-59, e-mail: glowacka_a@um.gliwice.pl.
 • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin prowadzony przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Okopowa 6, tel. 32/335-04-93, 32/335-04-94, e-mail: diw@mzuk.pl.
 • Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12, tel. 47 85 922 00 (dyżurka).
 • Komisariat I Policji w Gliwicach  ul. Kościelna 2, tel. 47 85 901 00, e -mail: kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 • Komisariat II Policji w Gliwicach, ul. Warszawska 35 c, tel. 47 85 902 00,e-mail: kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 • Komisariat III Policji w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20, tel. 47 85 903 00, e -mail: kp3@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 • Komisariat IV Policji w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 22, tel. 47 85 902 50, e -mail: kp4@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 • Komisariat V Policji w Gliwicach, ul. Wawelska 2, tel. 47 85 903 50, e -mail: kp5@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka). (mf)

 

plakat plakat2