Aktualności | Przyjęcie uchodźcy – jak złożyć wniosek?

Przyjęcie uchodźcy – jak złożyć wniosek?

Przyjęcie uchodźcy – jak złożyć wniosek?

Opublikowane: 23.05.2022 / Sekcja: Miasto 

40 zł za osobę dziennie to  kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wnioski o wypłatę w naszym mieście przyjmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni (licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP) za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przybyła na terytorium naszego kraju z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Świadczenie to wypłacane jest z dołu.

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie zaktualizowano 29 kwietnia w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000941.

Wypełnione wnioski w  Gliwicach można składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, tel. 32/239-11-19, zgm@zgm.gliwice.eu):

  • osobiście od poniedziałku do środy między godz. 7.30 a 15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 17.00, w piątki między godz. 7.30 a 14.00;
  • wysyłać pocztą tradycyjną albo na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opublikował szczegółowy poradnik, jak prawidłowo złożyć wniosek (klik).