Przejdziemy na czas zimowy. Pamiętaj o korekcie rozkładów!

Uaktualniono: 25.10.2019 / Sekcja: / pdf
zmiana czasu fot. Freepik

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku ze zmianą czasu w nocy z 26 na 27 października (z soboty na niedzielę) nastąpią korekty rozkładów jazdy.

Na liniach tramwajowych nr 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26 i 27 oraz na liniach autobusowych nr AP1, AP2, AP4, A4N, 1, 19, 7N, 30N, 32N, 60N, 76N, 77N, 130N, 146, 149, 194N, 297N, 606, 617N, 623N, 657N, 672N, 692N, 830N, 840N, 902N, 903N, 904N, 905N, 906N, 908N i 911N wprowadzona zostanie następująca organizacja komunikacji nocnej z soboty na niedzielę:

  •     do godz. 2.00 czasu letniego oraz po godz. 3.00 czasu zimowego wszystkie kursy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy,
  •     odjazdy według rozkładów jazdy pomiędzy godz. 2.00 a 3.00 zrealizowane zostaną według czasu zimowego – postój będzie na przystanku końcowym po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu letniego.

W związku z tym w godzinach 2.01 – 2.59 czasu letniego będzie trwała przerwa w rozpoczynaniu kursów, ale wszystkie już rozpoczęte kursy będą kończone zgodnie z rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych z godzin 2.01 – 2.59 zostaną wykonane dopiero w godzinach czasu zimowego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking