Powiedz NIE depresji!

Dodano: 23.02.2021 / Sekcja:
huśtawka Fot. materiały OPS w Gliwicach

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna włączyły się w akcję upowszechniającą wiedzę w tym niezwykle ważnym temacie.

Depresja to choroba psychiczna, która powoduje zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu. Objawami mogą być stany głębokiego smutku, rezygnacji i pesymizmu, brak motywacji, niechęć do spotkań z ludźmi, myśli samobójcze czy próba samobójcza. Ta choroba może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wykonywany zawód czy uwarunkowania środowiskowe. Ważne jest, by nie lekceważyć symptomów.

Depresja zatacza coraz szersze kręgi. Osobę z depresją należy wspierać, być przy niej, zainteresować się nią. Niezbędne do pokonania choroby jest rozpoczęcie leczenia. Skuteczne pozwala pacjentowi żyć normalnie. Kluczowa przy diagnozie choroby jest długość trwania objawów – minimum 2 tygodnie. W leczeniu stosuje się leki przeciwdepresyjne i psychoterapię – mówi Martyna Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zaprasza do kontaktu mieszkanki i mieszkańców Gliwic dotkniętych problemem depresji lub zaniepokojonych stanem zdrowia swoim lub bliskich. Pomoc można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach (tel:32/335-96-27), Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach (32/335-41-50). Informacje na temat wsparcia ogólnopolskiego można znaleźć na stronie internetowej: https://wyleczdepresje.pl/pomoc/.

23 lutego w godz. od 10.00 do 15.00 poradę będzie można uzyskać w Antydepresyjnym Punkcie Edukacyjnym, który stanie przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21. Osoby, które będą chciały skorzystać z punktu proszone są o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. Zaprasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Wydziałem Zdrowia UM. Informacje o chorobie i jej leczeniu można również znaleźć na profilu PPP w serwisie Facebook (bezpośredni link: https://www.facebook.com/PoradniaGliwice). (mf)

chodnik i przechodzień
Fot. materiały OPS w Gliwicach
huśtawka w ruchu
Fot. materiały OPS w Gliwicach
plakat
chodnik i przechodzień Fot. materiały OPS w Gliwicach
huśtawka w ruchu Fot. materiały OPS w Gliwicach
plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking