Posprzątaj po swoim psie

Dodano: 23.09.2010 / Sekcja:

Wiele osób narzeka na zanieczyszczone chodniki i parki, jednak widok osoby sprzątającej psie odchody należy do rzadkości.

Jak przekonać właścicieli i opiekunów do usuwania nieczystości pozostawionych przez ich pupili? W Gliwicach ruszyła akcja plakatowa zachęcająca mieszkańców do sprzątania po swoich czworonogach. W ramach przedsięwzięcia, na zlecenie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego, wydrukowano 3 tysiące afiszy, które pojawią się w szkołach, na miejskich słupach, w sąsiedztwie parków i skwerów, na wiatach autobusowych oraz osiedlach.

Przypominamy: osoba wyprowadzająca psa jest zobowiązana do natychmiastowego usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych (ulice, chodniki, skwery itp.). Zasady postępowania w tym względzie określa jasno uchwała Rady Miejskiej z 29 marca 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. Usuwanie psich odchodów nie wymaga wcale „specjalistycznego sprzętu”. Wystarczy zwykła foliowa czy papierowa torebka. Na terenach administrowanych przez miasto stoi obecnie ponad 150 koszy na psie odchody, które są opróżniane trzy razy w tygodniu przez specjalistyczną firmę. Swoje pojemniki ustawiają także ZBM-y, spółdzielnie czy wspólnoty. Warto jednak wiedzieć, że tzw. psie pakiety można także wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych czy sanitarnych co do takiego postępowania.
 
„Niespodzianki” pozostawione przez czworonogi to nie tylko nieestetyczny element miejskiego krajobrazu, ale także zagrożenie dla zdrowia. Toksokaroza czy bąblowiec to niektóre z chorób wywoływanych przez zwierzęce odchody. Na takie zagrożenia najbardziej narażone są dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. Warto o tym pamiętać wyprowadzając psa na spacer! (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking