Porozumienie z biznesem

Uaktualniono: 25.11.2019 / Sekcja: / pdf
Spotkanie na Politechnice Fot. arch. Politechniki Śląskiej

Otwarte, nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz władz Politechniki Śląskiej, odbyło się dziś, 25 listopada, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. Spotkanie było związane z otrzymaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej. W wydarzeniu wziął udział Janusz Moszyński pełniący obowiązki prezydenta Gliwic.

Przed posiedzeniem Senatu zorganizowano konferencję prasową z okazji podpisania przez Politechnikę Śląską z KSSE i 14 przedstawicielami biznesu porozumienia na temat powołania konsorcjum, które umożliwi utworzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych o nazwie pełnomocnik ds. czystości technicznej.

Spotkanie, które odbyło się dziś na Politechnice Śląskiej to pokłosie wejścia Politechniki Śląskiej do grona laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Politechnika Śląska zajmuje 8 pozycję w grupie 10 laureatów, wyłonionych spośród ponad 400 szkół wyższych w Polsce. Uczelnie oceniono na podstawie programu doskonalenia badań naukowych i rozwoju kształcenia. Program Politechniki Śląskiej został oceniony bardzo wysoko.

Wiąże się to ze zwiększonym finansowaniem, bo każda z 10 uczelni uzyska dziesięcioprocentowy wzrost subwencji. Politechnika dostanie blisko 35 milionów, zmieni się także sposób naliczania kwoty subwencji. W przypadku uczelni badawczej większy nacisk kładzie się na działalność badawczą. To wielki zaszczyt i prestiż, ale też wielki obowiązek dla nas – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Rektor podkreślił, że jednym z kluczowych elementów w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” było zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał, że to wspaniała wiadomość dla całego śląskiego środowiska akademickiego, ale też ogromne wyzwanie dla uczelni. – To wielkie wyróżnienie, wymierne korzyści, przede wszystkim finansowe, ale też ogromne zobowiązania – do tego, że właśnie ta dziesiątka w światowych rankingach ma podjąć rywalizację z czołowymi uczelniami, na razie Europy, ale z czasem świata. Politechnika Śląska spośród wszystkich polskich uczelni wyróżnia się bardzo przemyślaną koncepcją tego, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Bardzo wysoko eksperci ocenili też pomysł na szkoły doktorskie. Znając determinację rektora i przygotowanie naukowe i dydaktyczne kadry Politechniki Śląskiej, jestem pewny, że i za trzy i pół roku, i za siedem lat dorobek Politechniki zostanie oceniony jeszcze wyżej – podkreślał Jarosław Gowin. (mf/Pol.Sl.)

spotkanie na Politechnice2
Fot. arch. UM Gliwice
spotkanie w auli Pol. Sl.
Fot. materiały Politechniki Śląskiej
spotkanie na Politechnice2 Fot. arch. UM Gliwice
spotkanie w auli Pol. Sl. Fot. materiały Politechniki Śląskiej

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking