Pomoc dla powodzian

Dodano: 19.10.2010 / Sekcja:

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. informuje, iż Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A. został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi w roku 2010. – Obecnie Program znajduje się na etapie prac przygotowawczo-organizacyjnych zmierzających do podpisania umów z wybranymi funduszami pożyczkowymi. Ponadto Ministerstwo Gospodarki oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej co do zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z rynkiem wewnętrznym. Program rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umów funduszy pożyczkowych z ministrem – informuje Katarzyna Mol, starszy specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego GAPP. Przedsiębiorcy mogą liczyć na nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł i jej umorzenie w całości lub w 75%. Pozostałą część należy spłacić w ciągu 3 lat. Okres karencji wynosi 9 miesięcy, a rozliczenia – 6 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach 9 miesięcy). Uzyskane pieniądze należy przeznaczyć na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych. Podstawą prawną do udzielania wsparcia jest ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku. Zawiera ona najistotniejsze informacje na temat warunków otrzymania pożyczki przez przedsiębiorstwa poszkodowane w wyniku tegorocznej powodzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.gapp.pl. (bom)

Informacje: Katarzyna Mol, starszy specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., tel. 32/730-48-64

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking