Pomagają w walce z narkotykami

Uaktualniono: 22.04.2020 / Sekcja: / pdf
uzależnienie fot. Freepik

Działający przy Poradni Zdrowia „MEDYK” (ul. Kozielska 16) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny gliwickiego Stowarzyszenia „Rozwój” nadal niesie bezpłatną pomoc uzależnionym i ich rodzinom. W warunkach epidemii sesje psychoterapii i konsultacje dla dorosłych, dzieci i młodzieży udzielane są telefonicznie.

Psychoterapeutki – mgr Marzena Rębisz i mgr Edyta Laskowska-Pyzik – dyżurują pod nr tel. 797-318-241. Niosą zainteresowanym potrzebne wsparcie, także w ramach ewentualnej dalszej specjalistycznej terapii w regionalnych Ośrodkach Psychoterapii Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking