Aktualności | Pomagają bezdomnym w walce z koronawirusem

Pomagają bezdomnym w walce z koronawirusem

Pomagają bezdomnym w walce z koronawirusem

Opublikowane: 21.04.2020 / Sekcja: Miasto 

W czasie epidemii szczególnie trudna jest sytuacja osób bezdomnych, wykluczonych społecznie i informacyjne, będących w grupie ryzyka zarażenia koronawirusem. W Gliwicach bezdomni mogą liczyć na pomoc pracowników OPS, strażników miejskich oraz organizacji pozarządowych, które we współpracy z miastem zapewniają tymczasowe schronienie, gorący posiłek i paczki żywnościowe oraz wsparcie psychologiczne.

W gliwickich schroniskach dla osób bezdomnych, prowadzonych na zlecenie miasta Gliwice przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, przebywają obecnie 92 osoby, a średnio 6 dziennie korzysta z ogrzewalni, która aktualnie oferuje dodatkowo całodzienne wyżywienie, w tym gorący posiłek. Osobom posiadającym ostatnie stałe zameldowanie w naszym mieście zapewniane jest również schronienie poza Gliwicami.

Szczególnie cenna w czasie ograniczonego dostępu do sklepów i punktów gastronomicznych jest działalność organizacji pozarządowych oferujących na zlecenie miasta pomoc żywnościową. Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Samarytanin” - wydaje żywność w Punkcie Rozdziału Żywności przy ul. Metalowców 5 w Gliwicach w środy i piątki od godz. 14.00. Oddział Rejonowy PCK w Gliwicach (ul. Wrocławska 16, pn-pt, w godz. 8.00 -14.00,) oferuje żywność pochodzącą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz zakupioną w ramach miejskiej dotacji.

Miasto przygotowuje izolatorium

We współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta opracowano nowe zasady pobytu w schroniskach, adekwatne do  bieżącej sytuacji epidemicznej. Trwają również przygotowania do utworzenia izolatorium, w którym – zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia - osoby bezdomne chcące skorzystać z placówek noclegowych będą mogły odbywać kwarantannę. Zabezpieczono w tym celu środki na wynajem specjalnego kontenera mieszkalnego, z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym.

Z różnych powodów nadal w przestrzeni miejskiej przebywa wg szacunków 94 bezdomnych

Stan osób przebywających w pustostanach, na ogródkach działkowych i w innych tego typu miejscach, zwłaszcza tych nieobjętych pomocą w formie ciepłego posiłku, jest systematycznie monitorowany przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz strażników miejskich, którzy dostarczają im paczki żywnościowe, wodę oraz  udzielają niezbędnego wsparcia, zachęcając do skorzystania z pomocy terapeuty i schronienia w ogrzewalni. Przekazują również ulotki informacyjne na temat koronawirusa oraz pozyskane od firm i indywidualnych gliwiczan wsparcie rzeczowe, np. maseczki ochronne czy pojemniki do bezpiecznego przechowywania żywności.

Nie bądźmy obojętni!

Widzisz osobę potrzebującą wsparcia? Reaguj! Pomoc dla osób bezdomnych w Gliwicach można uzyskać bezpośrednio w Zespole pracy socjalnej ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością OPS (tel. tel.: 32 335 96 80, 32 335 96 81, 32 300 23 21, e-mail: zpsu2@ops.gliwice.eu). Warto również pamiętać numery telefonów alarmowych, które należy wybrać w sytuacjach zagrożenia: 997 – policja, 986 – straż miejska, 999 – pogotowie ratunkowe, 112 – służby ratownicze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie opsgliwice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) w dziale Zdrowie i pomoc społeczna, zakładka Pomoc społeczna -> Pomoc bezdomnym (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/strona=10353)