Podróżujesz? Odbierz kartę EKUZ w mobilnym punkcie ZUS

Uaktualniono: 12.08.2019 / Sekcja: / pdf
podóż fot. Pixabay

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Wydanie karty EKUZ jest darmowe i najczęściej następuje w przeciągu kilkunastu minut od osobistego złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia, aczkolwiek czas letnich wakacji rządzi się odrębnymi prawami. Z tego względu Fundusz uruchamia Mobilne Punkty Obsługi Świadczeniobiorców NFZ. Jeden z nich – zlokalizowany w siedzibie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Zabrzu (ul. Szczęść Boże 18, sala obsługi na I p.) – działać będzie w poniedziałek 13 sierpnia w godz. od 10.00 do 14.00. Tam zainteresowani otrzymają kartę EKUZ niemal od ręki.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking