PODIUM - wyniki konsultacji

Uaktualniono: 17.12.2012 / Sekcja: / pdf

fot. archiwum UM Gliwice / A. Witwicki

Od 10 do 16 grudnia w Gliwicach odbywały się konsultacje społeczne dotyczące hali widowiskowo-sportowej „Podium”.

Aby wziąć w nich udział, należało wypełnić ankietę dostępną w jednym z 11 punktów na terenie miasta. Punkty zlokalizowano w Urzędzie Miejskim, centrach handlowych, filiach miejskiej biblioteki i w ośrodku sportu Politechniki Śląskiej. Do udziału w konsultacjach uprawnione były osoby pełnoletnie zameldowane w Gliwicach.

Zbieranie ankiet poprzedziła intensywna kampania informacyjna, której głównym elementem było rozesłanie bezadresowej przesyłki zawierającej list Prezydenta Miasta, przedstawiający okoliczności towarzyszące planowanej budowie hali oraz informacje o formie konsultacji.

Po zamknięciu ostatnich punktów konsultacji w niedzielę, 16 grudnia, ankiety zostały przeliczone przez zespół, w którego w skład weszli urzędnicy Urzędu Miejskiego oraz radni Rady Miejskiej – reprezentanci klubów Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza, PiS i SLD.

Po przeliczeniu ankiet odnotowano następujące wyniki:

• liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach: 156203
• liczba ankiet wyjętych z urn: 9242
• liczba ankiet prawidłowo wypełnionych: 9175
• liczba ankiet nieważnych: 67
• liczba głosów na TAK: 5664
• liczba głosów na NIE: 3511

Udział w konsultacjach wzięło 5,92% uprawnionych, 61,73% uczestników konsultacji poparło budowę hali „Podium”, 38,27% było przeciw.

Łączny koszt konsultacji wyniósł niespełna 72 tys. zł, z tego koszt wydruku i dystrybucji listu 35 tys. zł, niespełna 30 tys. zł wydano na pozostałe działania informacyjne.

Na konferencji prasowej zorganizowanej 17 grudnia Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, poinformował, że w związku z wynikami konsultacji miasto będzie kontynuować przygotowania do budowy hali. Podpisano oczekującą na decyzję umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Przetarg na wykonawcę „Podium” zostanie rozstrzygnięty na przełomie stycznia i lutego. Prezydent Frankiewicz dodał również, że miasto nie rezygnuje ze starań o unijne dofinansowanie projektu. „Podium ma znaczenie dla całego województwa, dlatego powinno być budowane również z udziałem regionalnych środków unijnych. Umowa o dofinansowanie hali obowiązuje i nie widzimy powodów aby ją rozwiązywać”. Zgodnie z umową wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 27 miesięcy na budowę hali. Pierwszych widzów „Podium” przyjmie zatem w połowie 2015 r. (lor)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking