Po paszport wyłącznie po umówieniu się telefonicznie!

Uaktualniono: 14.08.2020 / Sekcja: / pdf
paszporty fot. ŚUW Katowice

Gliwiczanom chcącym załatwić sprawy paszportowe w Terenowym Punkcie Paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działającym w Gliwicach w pomieszczeniach na parterze gmachu UM przy ul. Zwycięstwa 21, przypominamy, że złożenie wniosku lub odbiór paszportu są możliwe wyłącznie po umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32/238-56-78.

Wynika to z ogłoszonego w kraju stanu epidemii i wprowadzonych odgórnie (aż do odwołania) zmian w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który odpowiada za obsługę klientów w sprawach paszportowych.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking