Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Plan za planem

Już ponad 80% powierzchni Gliwic (nie licząc lasów) obejmują obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W I kwartale 2011 roku powinien wejść w życie kolejny plan, przeznaczony dla Ostropy, a uchwalony przez Radę Miejską na ostatniej sesji. W trakcie sporządzania jest jeszcze jeden taki dokument (dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy i autostrady A4). Jego uprawomocnienie się w 2011 roku będzie równoznaczne z uporządkowaniem całej przestrzeni Gliwic.
Co to oznacza dla mieszkańców? – Objęcie jakiejś dzielnicy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bardzo ułatwia życie osobom, które zamierzają np. wybudować tam dom. Akty te zawierają bowiem m.in. informacje o przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi), liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, drogach publicznych, zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane. Mieszkaniec – traktowany jako inwestor – nie musi w takim przypadku starać się w Urzędzie Miejskim o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, tylko od razu ubiega się o pozwolenie na budowę. To duża oszczędność czasu – wyjaśnia Małgorzata Seweryn, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach.
Plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miejska – jako prawo miejscowe. Podstawą jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. – Uchwalenie planu pozwala na prowadzenie racjonalnej i zrównoważonej polityki przestrzennej – uważa Małgorzata Seweryn. (kik)

Informacje: Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-00

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab