Perły samorządu. Skarbnik Gliwic nagrodzony!

Dodano: 20.05.2022 / Sekcja:
Ryszard Reszke, skarbnik Gliwic fot. A. Laskowska / UM w Gliwicach

W atmosferze zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego, upamiętniającego pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku, w Gdyni odbywał się coroczny kongres Perły Samorządu (18–19 maja), organizowany wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynię. Zwieńczeniem wydarzenia było ogłoszenie wyników V rankingu Skarbnik Samorządu, w którym – w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców – triumfował Ryszard Reszke, Skarbnik Miasta Gliwice. W pięcioletnim podsumowaniu zestawień został skarbnikiem pięciolecia, zaś w najnowszej odsłonie rankingu zajął 3. miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodę dla Ryszarda Reszke odebrał w Gdyni prezydent Gliwic Adam Neumann, który kilka godzin wcześniej był jednym z prelegentów sesji plenarnej „Polski Ład czy »Polski Rozkład« – czyli co się dzieje w samorządowych finansach”.

Jej uczestnicy – m.in. członek Rady Ministrów Michał Cieślak oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki), Jakub Banaszek (prezydent Chełma), Krzysztof Koman (prezes zarządu CentroPolis) i Aleksander Nelicki (ekspert samorządowy) – omawiali skutki Polskiego Ładu dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znaczenie rządowego pakietu stabilizującego dochody JST. Zastanawiali się wspólnie, czy stanowi on realną pomoc czy uzależnianie samorządów od decyzji władz centralnych. Poruszali też kwestię poszukiwania źródeł i sposobów finansowania rozwoju miast i gmin w zetknięciu z rosnącymi wydatkami bieżącymi JST. Na koniec przedstawiali perspektywy na 2023 rok w zakresie konstruowania budżetów i spodziewanej subwencji rozwojowej.

Podczas sesji plenarnej mieliśmy wszyscy okazję rozmawiać z ministrami polskiego rządu, Michałem Cieślakiem i Arturem Soboniem – relacjonuje przebieg debaty prezydent Gliwic Adam Neumann. – Wiele nas różni, szczególnie w kontekście kolejnych reform tzw. Polskiego Ładu. Samorządowcy zgodnie stwierdzili, że dochody własne gmin są coraz bardziej uszczuplane, w sposób absolutnie niedopuszczalny. To z kolei coraz mocniej wpływa na poziom świadczenia wszelkich usług dla mieszkańców i ogranicza zdolności inwestycyjne. Ministrowie, po dość ostrej i zdecydowanej wymianie argumentów, zadeklarowali podjęcie dyskusji w ramach Komisji Kodyfikacyjnej, która została powołana, aby wypracować nowe zasady prawa podatkowego. Wszyscy dyskutanci w zasadzie zgodzili się ze mną, że podatki powinny być niskie i proste. Jest to podstawowy mechanizm rozwoju i stawiania czoła kryzysom. Osobiście uważam, że system podatkowy w Polsce nie nadaje się do naprawy i do zreformowania. Należy rozpisać go na nowo, a dochody budżetów publicznych oprzeć na wpływach z podatków konsumpcyjnych. Uwolnienie pracy z opodatkowania da silny impuls rozwojowy dla gospodarki, a co za tym idzie – pobudzi chęć do pracy i przedsiębiorczości. Właściwe opodatkowanie konsumpcji i odpowiedni podział wpływów podatkowych wytworzy premię za aktywność dla tych samorządów, które świadczą lepsze usługi dla obywateli – podkreśla prezydent Gliwic.

kongres Perły Samorządu
fot. mat. pras. organizatorów

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking