Odśnieżanie miasta

Dodano: 08.02.2021 / Sekcja:
odśnieżone ulice Fot. materiały ZDM w Gliwicach

Z powodu ciągłego opadu śniegu kierowcy, rowerzyści i piesi napotkali dziś rano trudne warunki na drogach. Do odśnieżania wyjechało dwadzieścia pługopiaskarek.

Wszystkie drogi w Gliwicach są przejezdne. Na niektórych jeszcze znajduje się warstwa błota pośniegowego, które sukcesywnie jest usuwane – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

W Gliwicach zimowym utrzymaniem objętych jest 700 dróg publicznych z miejscami postojowymi, a także chodniki i ścieżki rowerowe oraz prawie 400 przystanków komunikacji miejskiej i niektóre wewnętrzne drogi niepubliczne.

Szczegółowy wykaz dróg, znajdujących się w gestii Zarządu Dróg Miejskich, można znaleźć pod adresem: https://zdm.gliwice.pl/zdm/akcja-zima

Dla usprawnienia przebiegu prac - na czas zimy - teren miasta podzielono na 12 rejonów. W pierwszej kolejności (do godziny po ustaniu opadów śniegu) odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka, Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin od ustania opadu śniegu.

Przypominamy, że nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii ZDM. Część z nich należy np. do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

Bieżące informacje na temat sytuacji na drogach zamieszczane są na tablicach zmiennej treści. Uwagi i spostrzeżenia związane z prowadzeniem Akcji Zima można zgłaszać pracownikom ZDM lub całodobowo dyspozytorowi Centrum Ratownictwa Gliwice pod numerem telefonu 32/231-98-76.

odśnieżone drogi
Fot. materiały ZDM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking