Aktualności | Od 3 grudnia duże zmiany w komunikacji miejskiej!

Od 3 grudnia duże zmiany w komunikacji miejskiej!

fot. D. Nita-Garbiec / UM w Gliwicach

Od 3 grudnia duże zmiany w komunikacji miejskiej!

Opublikowane: 02.12.2022 / Sekcja: Miasto 

3 grudnia zacznie działać Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Na terenie miasta zmieni się funkcjonowanie około 50 linii autobusowych! Aby ułatwić pasażerom z Gliwic i okolic korzystanie z komunikacji miejskiej, Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował dodatkowe materiały informacyjne. Warto się z nimi zapoznać! 

Na szczególną uwagę gliwiczan, knurowian, pyskowiczan i zabrzan zasługują nowe trasy 16 linii autobusowych – M14, 8, 58, 60, 80, 112, 187, 194, 202, 250, 287, 288, 617, 694, 840 i 840N. Od 3 grudnia będą one kończyć swoje kursy na terenie Centrum Przesiadkowego. Pasażerowie, którzy będą chcieli jechać dalej, będą mogli kontynuować podróż, przesiadając się na inne linie. Wybór będzie duży, gdyż 12 przystanków zlokalizowanych w Centrum Przesiadkowym będzie obsługiwać ponad 40 linii jadących w różne części Gliwic i Metropolii.

To, do którego autobusu trzeba będzie się przesiąść, aby dojechać do celu, najlepiej prezentuje przygotowany przez ZTM schemat Centrum Przesiadkowego. Obrazuje on nie tylko lokalizację poszczególnych przystanków, ale także przedstawia, jakimi autobusami i w jakich kierunkach będzie można kontynuować swoją podróż. Na przykład osoby, które po dojechaniu do Centrum Przesiadkowego będą chciały dojechać do:
Śródmieścia lub dzielnic Sikornik i Trynek – będą mogły udać się na stanowiska nr 09 lub 10 i skorzystać z linii M104, M105, 8, 58, 59, 60, 126, 156, 194, 676, 678, 687 i 694, 
centrum Zabrza – będą mogły przejść na stanowiska 12, 13 lub 14 i wsiąść do autobusów linii M1, M16, 6, 32, 32N, 156, 250, 280, 617, 840 i 840N,
Pyskowic – powinny skierować się na stanowisko 08 i przesiąść się do autobusów linii M105 i 71,
Knurowa – będą miały do dyspozycji stanowisko 10 i linie M105, 8, 58, 194, 694.

Dodatkowo ZTM przygotował materiały informacyjne, m.in. ulotki, które w pierwszych dniach obowiązywania zmian będą rozdawać informatorzy terenowi. 

Wśród ich treści są m.in. dwa wykazy. W pierwszym ujęto linie, których trasy zostały zmienione. Przy każdej z linii wskazano jej relacje, dzięki czemu pasażerowie mogą sprawdzić, na które linie można się przesiadać, aby dojechać w konkretne miejsce.

linie autobusowe objete zmianami

Drugi wykaz powinien zainteresować szczególnie tych pasażerów, którzy spoza Gliwic dojeżdżali autobusami do różnych części tego miasta, a od 3 grudnia trasy ich linii będą kończyć się w Centrum Przesiadkowym. W wykazie tym wymieniono przystanki, które zostały wyłączone z obsługi niektórych linii i zawarto wskazówkę, jakimi innymi autobusami na te przystanki będzie można dojechać:

zmiany w obsłudze przystanków przez poszczególne linie

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej w Gliwicach można znaleźć na stronie internetowej ZTM. Zainteresowani mogą również zadzwonić na bezpłatną i czynną całą dobę infolinię 800-163-030.

 

mapa przystanków autobusowych – Centrum Przesiadkowe mapa przystanków autobusowych – Centrum Przesiadkowe linie objęte zmianami przebiegu tras przystanki wyłączone i zastąpione przez inne linie autobusowe