Nowy potencjał Nowych Gliwic

Uaktualniono: 10.08.2020 / Sekcja: / pdf
Nowe Gliwice fot. R. Neumann

W grudniu 2018 r. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, spółka z większościowym udziałem Miasta Gliwice, zakupiła teren po byłej gliwickiej koksowni z myślą o przywróceniu tego zdegradowanego obszaru do obrotu biznesowego i nadaniu mu drugiego, nowego życia. Dzięki zdobytym niedawno 13,4 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, GAPR utworzy tam pięć nowych działek pod działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu teren inwestycyjny Nowych Gliwic powiększy się o 9 ha. 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju otrzymała europejskie wsparcie na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Inwestycja będzie kosztować 22,5 mln zł, z czego niemal 13,4 mln udało się pozyskać ze środków unijnych. Umowę o dofinansowanie projektu już podpisano i aktualnie ruszyły prace związane z procedurą wyłonienia zarówno wykonawcy robót budowlanych, jak i nadzoru inwestorskiego. Szacowany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec marca 2022 r.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z budową trzech parkingów, chodniki, utwardzenie terenu, przebudowa pięciu żelbetowych zbiorników na wodę, niwelacja terenu i wycinka drzew. Wykonana zostanie również instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechniczna i elektroenergetyczna z oświetleniem terenu. Przebudowane zostanie także włączenie do drogi publicznej (ul. Bojkowskiej) i włączenie do wewnętrznego układu drogowego.

Na powstałych działkach inwestycyjnych funkcjonować będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które – jak szacuje GAPR – dadzą zatrudnienie około stu osobom.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking